Typer Anmeldelser

På NorskeAnmeldelser er det ulike metoder forbrukere kan bruke for å legge igjen en anmeldelse. De mest vanlige metodene er gjennom organiske midler eller gjennom invitasjon. Alle kan legge igjen en anmeldelse, selv uten en brukerkonto. Dette er de to typene anmeldelser vi har på vår anmeldelsesplattform.

Organiske anmeldelser fra forbrukere

De fleste av våre anmeldelser kommer fra forbrukere. Dette er brukere som har kjøpt et produkt eller en tjeneste fra et selskap og ønsker å legge igjen sin mening. Disse er alltid brukere som registrerer seg på vår plattform og legger igjen en anmeldelse uten å bli stimulert av en ekstern kilde. 

Disse anmeldelsene er spontant skrevet av forbrukere som har kjøpt et produkt eller en tjeneste. De bestemmer seg på egen hånd for å dele sine erfaringer på plattformen uten noen intervensjon fra bedriften. De er verdifulle for brukeren fordi:

 

  • Frivillig: Beslutningen om å legge igjen en anmeldelse er helt opp til forbrukeren.
  • Unik Opplevelse: Det er ingen ekstern oppmuntring eller insentiv fra selskapet for å påvirke forbrukeren til å skrive en anmeldelse.
  • Autentisitet: Typisk oppfattes disse anmeldelsene som svært autentiske fordi de oppstår fra den ekte motivasjonen til forbrukeren for å dele deres erfaring, enten positiv eller negativ.

Anmeldelser gjennom selskapets invitasjon

Selskaper på NorskeAnmeldelser har tillatelse til å sende invitasjoner til sine kunder for å legge igjen en anmeldelse. Disse brukerne blir stimulert av selskapet til å legge igjen en anmeldelse på vår plattform. Dette er også tillatt, så lenge anmeldelsene er rettferdige og objektive.

I dette scenarioet oppmuntrer selskaper aktivt sine kunder til å legge igjen en anmeldelse ved å sende dem invitasjoner. Denne oppmuntringen er et direkte initiativ fra selskapet for å innhente tilbakemeldinger på deres produkter eller tjenester. De er definert av følgende verdier:

  • Etterspurt: Selskapet sender ut invitasjoner som ber kunder om å vurdere deres erfaringer.
  • Kontrollert: Selv om selskaper kan minne kundene om å legge igjen en anmeldelse, må de sikre at prosessen forblir upartisk og ikke påvirker innholdet i anmeldelsene.
  • Rettferdighet og Objektivitet: Det er avgjørende at disse etterspurte anmeldelsene forblir så upartiske som mulig. Selskaper må ikke påvirke naturen av anmeldelsene, og sikre at kundene føler seg fri til å gi ærlig tilbakemelding.