Erfaringer

Hvorfor tror vi at erfaringer er så viktige?

Hvorfor NorskeAnmeldelser?
Vi tror at selskaper bør være transparente i hva de lover og hva de faktisk gjør. Den beste måten å vise dette på er ved å la kunder som har nylig erfaring med et bestemt firma, få snakke. Vi mener at selskaper bør stå for det de hevder. Hvis et firma leverer det de lover, er det ingen grunn til ikke å være på NorskeAnmeldelser. Enda mer, i det tilfellet er det en flott reklameplakat for å vise at du bare har fornøyde kunder. Det er slik vi får gode og sterke selskaper med en berettigelse til å eksistere.

Er anmeldelsene på NorskeAnmeldelser ekte?
Ja! Vi kan være 90% sikre på at hver anmeldelse som har blitt skrevet er ekte. Når vi er i tvil (de andre 10%) fjerner vi en anmeldelse fra nettstedet. Vi er fullt bevisste på at erfaringssider kan brukes til urettmessig å sverte bedrifter. Derfor bruker vi avansert programvare (IP-adresser, e-postadresser og bekreftelser osv.) for å finne ut hvor en anmeldelse kommer fra.

Er dere uavhengige?
Vi er 100% uavhengige. Etter at vi hadde noen dårlige erfaringer med visse selskaper og ikke hadde noe sted å gå med våre klager, ble denne siden opprettet. Vi har ingen interesse i det hele tatt for å sette bedrifter i et positivt eller negativt lys. Den eneste interessen vi har er at negative kommentarer, men selvfølgelig også positive kommentarer, er rettferdige, slik at de rette selskapene blir belønnet for deres innsats.

Når et firma får dårlige anmeldelser, gir dere da det aktuelle selskapet en sjanse til å forbedre seg?
Det vi ønsker er pålitelige selskaper som gjør det de lover. Positive anmeldelser er en belønning for et selskap, fordi det kan være en flott reklameplakat for tjenesten som gis. Til syvende og sist er det de uavhengige kundenes ratinger og anmeldelser som bestemmer. Det samme gjelder for en dårlig anmeldelse. Alt vi ønsker er at det selskapet fortsatt skal innfri sitt løfte. Vi ser på karakteren og alvoret i klagen. Hvis vi har klart å fastslå at anmeldelsen er berettiget, beholder vi den på nettstedet. Om mulig (og i de fleste tilfeller er det mulig) etablerer vi kontakt mellom kunden og det aktuelle selskapet. Slik at selskapet får sjansen til å rette opp i klagen enten ved å bestride klagen eller gjøre opp på en eller annen måte. Vi spør kunden om problemet har blitt løst og om kunden samtykker i fjerning av klagen eller tillegg av en fotnote.