Finans


Nedenfor finner du en oversikt over norske selskap i finanssektoren. Vår oversikt inneholder erfaringer, meninger og klager skrevet av tidligere kunder for å hjelpe deg med å ta den rette avgjørelsen når du skal velge et selskap for investeringer og sparing. Hvor høy var avkastningen på en bestemt investering? Er renten virkelig verdt innsatsen, eller vil du ta en høyere risiko med mulighet for høyere fortjeneste? Hvor høy er egentlig risikoen du faktisk tar med en investering? Gir et bestemt selskap deg nok informasjon, og kan du være sikker på at du virkelig får de beste rådene? Kan det være bedre å investere i noe mindre risikabelt, som for eksempel olje eller gull? Hvordan finner du den beste investeringen å berike deg på?

Det er mange spørsmål som bør tas i betraktning når du skal velge hvordan du skal investere pengene dine; les alle erfaringer, anmeldelser og klager som kan hjelpe deg med å ta det riktige valget. Les suksesshistorier og lær om ulempene som ofte står med liten skrift, les anmeldelser om kundeservice hos de forskjellige selskapene, og finn det selskapet som er best for deg.

Finans

Hva kan du gjøre med pengene dine?
Avhengig av din økonomiske situasjon og dine mål, kan du enten spare pengene dine eller investere dem. Du kan investere pengene dine på en sparekonto med renter eller investere i for eksempel aksjer, fond, eiendom eller andre typer verdipapirer. Med de sparte pengene dine kan du finansiere noe som er viktig for deg, for eksempel å finansiere en bil eller et hjem, og mange velger også å begynne å spare tidlig til pensjonen.

Hva er egenkapital?
Egenkapital er midlene eierne selv har investert i et selskap. Dette er kapital som er investert som startkapital, men også kapital som er investert i etterkant og overskudd som skal fordeles til aksjonærene. I regnskapet er det lik verdien av eiendelene minus forpliktelsen.

Hva faller inn under egenkapital?
I finans innebærer "egenkapital" pengene som vil bli tilbakebetalt til selskapets aksjonærer i tilfelle avvikling og full gjeldsordning. Det er graden av eierskap i selskapets eiendeler etter at selskapet har trukket gjelden.

Sparing mot investeringer
Sparing betyr vanligvis at du investerer pengene dine med lav eller ingen risiko, for eksempel å spare penger på en sparekonto eller investere penger i fond med lav risiko. Begrepet investering refererer vanligvis til høyere risiko og betyr å investere i aksjer eller investere penger i en eiendel du tror vil vokse, med større potensiell avkastning, men også større sannsynlighet for tap. 

Hvordan beregne eiendeler?
Et selskap eier kortsiktige, faste og immaterielle eiendeler. Når det gjelder finansiering, består selskapets forvaltningskapital av bokført verdi av materielle eiendeler og markedsverdien av immaterielle eiendeler. Bokfør nåverdien av eiendeler minus verdien av forpliktelsene.

Hva betyr det å spare penger, og hva er de forskjellige alternativene?
Å spare penger betyr at du gradvis legger til side penger for fremtiden. Du kan investere penger i for eksempel en sparekonto med renter eller i lavrisikofond for å få pengene til å vokse over tid.

Hvorfor spare?
Å spare er bra for ferier, viktige prosjekter, økonomisk sikkerhet eller for å bare helt enkelt bli rik. Du bør spare penger regelmessig slik at du kan være sikker på at du kan takle situasjonen når uventede utgifter oppstår. Forbedre din økonomiske situasjon og sikkerhet slik at du kan være forberedt på fremtiden. Hvis du ikke er spesielt kjent med hva investeringer og risiko innebærer, kan det være bra å investere i for eksempel fond som gir lav avkastning og samtidig har lav risiko.

Hvordan kan du spare penger?
For å spare penger, bør du betale de nødvendige utgiftene og forsøke å minimere gjelden. Sett deretter opp et nødfond for uventede utgifter. Prøv å unngå å registrere unødvendige nye kredittkort og sentraliser alle kontoene dine.

Hva er et nødfond?
Et beredskapsfond er en oppspart sum som du har satt av til nødsituasjoner. Å ha et nødfond er nødvendig når uforutsette utgifter oppstår; Disse kan oppstå hvis du for eksempel blir syk og må betale medisinske utgifter, hvis du mister jobben, trenger å reparere bilen din eller noe annet som kan koste deg mye.