Melde flytting – unngå disse fallgruvene når du flytter

Melde flytting – unngå disse fallgruvene når du flytter
Tjenester

Å flytte kan være en prosess preget av stress og mye arbeid, selv om de aller fleste selvfølgelig også gleder seg til å komme på plass i en ny bolig. De fleste nordmenn får som regel relativt få vanlige brev i postkassen i 2023, men det er viktig å sørge for adresseendring i forbindelse med flyttingen. En adresse som ikke er oppdatert kan skape store utfordringer senere.

Vi tar en titt på de ulike aspektene ved det å melde flytting, fra Folkeregisteret og skatt til den digitale verden og manuell flyttemelding til leverandører. Det er mye å holde styr på, men ikke fortvil – alle kan bli en «ekspert» på egen adresseendring.

Adresseendring til folkeregistrert – noe av det aller viktigste

Å melde flytting til folkeregisteret er noe av det aller viktigste du må gjøre i forbindelse med flytting. Du vil selvfølgelig uansett motta skattemelding og andre dokumenter digitalt som vanlig, men korrekt registrert adresse kan ha mye å si for ulike skatteforhold. Via en tjeneste som Flyttesiden kan du få et ferdig utfylt skjema til folkeregisteret, sammen med automatisk adresseendring til de mottakere du velger.

Den folkeregistrerte adressen påvirker blant annet hvor du betaler kommuneskatt, i tillegg til at det er viktig med riktig adresse med tanke på for eksempel pendling og eventuelt formueskatt. Dessuten er det svært viktig å huske på at salg av bolig bare er skattefritt hvis du har bodd i boligen minst ett av de siste to årene.

Flyttemelding til strømleverandør og andre selskaper

Selv om vi lever i en digital verden, er det fortsatt mange varer og tjenester som leveres fysisk. Derfor er det viktig å melde flytting til for eksempel strømselskap, nettleverandør, bredbåndsselskapet og mange flere. Igjen kan det være en fordel å bruke en tjeneste som Flyttesiden, som gir deg en god oversikt over ulike relevante leverandører. Det er fort gjort å glemme noen, derfor er det smart å gå igjennom kategori for kategori.

Flyttemelding til strøm- og nettselskap er særlig viktig i en tid med svært varierende strømpriser. Meglere har vanligvis gode rutiner for at målerstand skal leses av i forbindelse med overtakelse, men sett opp en påminnelse om å sjekke at alt ser bra ut noen uker etter innflytting. Det kan være kostbart å ende opp på såkalt «leveringspliktig» strøm, det vil si strøm som leveres av netteieren – ikke et vanlig strømselskap.

Husk på å melde flytting til ulike organisasjoner og skoler

Du vil få noen «påminnelser» fra både Folkeregisteret og de fleste leverandører, i og med at du sannsynligvis har registrert e-post eller noen annen form for digital kommunikasjon. Det fører til at det er litt enklere å oppdage hvis du har glemt en endring.

Imidlertid kan det være mange andre aktører, som for eksempel skoler, frivillige organisasjoner eller fagforeninger, som du kanskje faktisk oftest får henvendelser fra på papir? Hvis du bruker tjenesten Flyttesiden til å sende alle flyttemeldinger, ta en ekstra titt på disse kategoriene.

Større selskaper og organisasjoner samkjører i noen tilfeller registrene sine med offentlige opplysninger, såkalt «adressevask». Det er ikke sikkert at mindre skoler, frivillige organisasjoner eller interesseorganisasjoner har ressurser til det, derfor er det viktig at du proaktivt melder fra om ny adresse.

Hva med den «digitale» flyttemeldingen?

Den klassiske definisjonen av en flyttemelding er helt enkelt å oppdatere den fysiske adressen i for eksempel Folkeregisteret og ulik registre hos selskaper og organisasjoner. Samtidig lever vi en alt større del av livene våre i en digital verden, og det er ikke alltid den fysiske bostedsadressen som er avgjørende. Denne argumentasjonen påvirker selvfølgelig ikke viktigheten av å melde flytting når reel bostedsadresse endres, men husk på at det også er andre endringer som kan være en «flyttemelding» i den digitale verden.

  • Hvis du benytter en e-post fra arbeidsgiver til ulike andre tjenester eller kontaktpunkter på nett, kan det være at du må ta en liten opprydding ved jobbskifte. Det er selvfølgelig noen som bytter jobb samtidig som de skifter bosted, og da kan det være at e-postendringen kommer på toppen av det hele. Et godt råd: bruk alltid en egen e-postadresse til privat bruk fremover. Helst en frittstående e-post, slik at du heller ikke er avhengig av internettleverandøren eller mobilselskapet når det gjelder e-post.
  • Ved flytting kan det også være at du bør oppdatere bostedsadresse på ulike digitale tjenester. Det kan være sosiale medier som Facebook, men også andre tjenester der adresse på virker hvilke resultater og tjenester du har tilgang til.
  • Mange sameier, borettslag, grendelag og lignende har egne digitale løsninger. I noen tilfeller dreier det seg om en enkel lukket Facebook-gruppe, andre bruker proffe systemer fra forretningsfører. Sørg for å melde deg ut av den gamle løsningen når du flytter, og pass på å få tilgang til tjenester knyttet til den nye adressen.

En skikkelig «digital flyttemelding» vil komplettere den tradisjonelle prosessen med å registrere den nye adressen når du flytter.

Melde flytting – oppsummering og konklusjon

Oppsummert finnes det kanskje ikke noen enkle snarveier når du skal melde flytting, men en god flyttetjeneste kan bidra til at prosessen blir litt mer sømløs. Det er viktig å ta fatt på jobben tidlig i løpet av flytteprosessen. Det aller beste er å registrere flyttingen allerede når du har fått en spesifikk dato, da kan du krysse av dette punktet på å gjøre-listen.

Det er viktig å huske på at det å melde flytting definitivt ikke bare er en administrativ øvelse som må gjøre av byråkratiske grunner. Manglende adresseendring kan føre til helt reelle kostnader, penger som kunne vært brukt på noe mye morsommere. Pass særlig på viktigheten av botid når det gjelder skatt på gevinst ved salg av bolig, det er svært viktig å sette seg inn i disse reglene hvis du flytter etter relativt kort tid i egen bolig.

Et avsluttende tips er å be Posten om å forlenge tiden for videresending av post. Det koster noen hundrelapper, men i løpet av for eksempel et års tid vil du fange opp det aller meste av brevpost som fortsatt sendes til feil adresse. Hvis du har gjort jobben din med flyttemeldingen vil det sannsynligvis være svært lite igjen, men utvidet videresending gir deg enda et sikkerhetsnett.

Mer Tjenester