NorskeAnmeldelser
    Bedrifter (4)

    Utdanning

    Enda flere og flere mennesker velger en utdanning som de kan drive med hjemme, såkalte selvstudiet. I denne type utdanning foregår ofte forelesninger online med hjelp av din egen datamaskin. Og det er ikke bare et kort kurs på kinesisk! I dag er det alle faglige utdanninger som kan drives på denne måte. Til og med er det bachelor- og mastergrad mulig. Men er disse utdanningsformene virkelig et godt alternativ for klassisk utdanning i en gruppe med andre studenter? Hvordan håndterer utdanningsinstitusjoner studenter? Skal du virkelig lære noe? Og hvor sterk skal være din posisjon på arbeidsmarkedet med et diplom du skal få? Hva skal du gjøre hvis du vil klage på utdanningsinstituttet eller du har støtt på andre typer problemer? På hvilken måte kan du få hjelp? Les anmeldelser av tidligere studenter. La deres erfaringer, meninger og klager hjelpe deg med å gjøre det beste valget, og hjelpe de andre å legge fram en egen anmeldelse.