3 gode grunner til å prioritere firmagaver

3 gode grunner til å prioritere firmagaver
Nettbutikker

Det er mange ting som kan bidra til at de ansatte har det bra på jobb, men likevel er dette noe som mange bedrifter glemmer å ta høyde for. All forskning som er gjort på området peker i retning av at hvordan de ansatte har det på jobb og hvor verdsatt de føler seg, står i direkte relasjon til den innsatsen de legger og ikke minst hvor lenge de blir i jobben sin. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan man kan skape fellesskap på arbeidsplassen.

Mange har sikkert opplevd det å ikke føle at man blir sett eller verdsatt i forhold til den jobben man gjør, og det er kanskje ikke så rart. For med mindre man faktisk tar et veldig aktivt valg, er det vanskelig for sjefene å huske dette i hverdagen. Dette er selvsagt noe de burde gjøre, og det burde ikke minst være en del av den jobben de gjør i hverdagen og ikke bare ved spesielle anledninger. Det er mange måter å gjøre dette på, men i denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan man kan bruke nettopp firmagaver med trykk til dette.

01 Det er en måte å vise at man setter pris på jobben som blir gjort

Noe mange har behov for i hverdagen er å føle at man blir satt pris på. Og dette er likevel noe mange glemmer å integrere i hverdagen sin. Dette kan man gjøre på mange måter, men noe av det som er så fint med firmagaver med trykk er at man kan gi de ansatte noe som de faktisk kommer til å sette pris på og bruke i hverdagen, akkurat som kaffen de drikker – noe som igjen kommer til å minne dem på det at de faktisk er verdsatt der de jobber.

Man tenker kanskje mest på kopper, sjokolade og penner når man hører om firmagaver med trykk, men i dag kan man få nesten hva som helst – slik at det er mulig å virkelig gjøre denne gaven personlig. Et veldig populært valg er handlenett med logo fordi det både er praktisk og ikke minst noe folk bruker mye og er derfor en fin påminnelse i hverdagen.

02 Det skaper en sterkere følelse av fellesskap

Noe av det aller viktigste for oss mennesker er det å føle at vi er en del av et fellesskap. Det er mange forskjellige grunner til dette, og det er masse spennende forskning på området som viser at det å være en del av et fellesskap har ikke bare mentale, men også fysiske fordeler når det kommer til hvordan vi har det. Det å gi gaver til de ansatte som viser at de blir verdsatt har også den virkningen at man understreker at de er en del av et fellesskap, noe som virker helsefremmende på flere plan og bidrar ikke minst til bedre trivsel på arbeidsplassen.

Det er viktig å tenke bredt når det kommer til det å skape et godt fellesskap på arbeidsplassen, og gaver er selvsagt ikke alt, spesielt når det kommer til helse, men det er en ofte oversett måte å bidra til dette på.

03 Det er en investering i forholdet mellom ansatte og arbeidsplassen

Dette punktet ser egentlig på mange av de samme tingene som over, men det er likevel verdt et punkt for seg selv. For det er mye som kan sies om den dynamikken som oppstår mellom ansatte og ledere på jobb og mye av den friksjonen som kommer på banen er fordi ansatte kanskje ikke vet om de er satt pris på. Det å investere i dette forholdet betyr dermed mye når det kommer til å sørge for at alle har det bra på jobb. Gaver er som sagt bare en liten del av dette, men firmagaver med trykk kan være et veldig fint element i helheten.

Konklusjon

Det er viktig å ha det bra på jobb og det er mange forskjellige måter man kan oppnå dette på. Det å gi de ansatte gaver er bare en liten del av dette, men det er likevel en virkningsfull del av det store bildet. Når folk har det bra på jobb, gjør de det bedre, og det er noe bedriften har godt av, så dette med å prioritere hvordan de ansatte har det på jobb er noe alle arbeidsplasser burde gjøre.

Mer Nettbutikker