Strømleverandører og kraftproduksjon i Norge - slik fungerer strømmarkedet

Strømleverandører og kraftproduksjon i Norge - slik fungerer strømmarkedet
Energi

Nordmenn ligger i helt i verdenstoppen når det kommer til forbruk av strøm. Globalt er det kun Island og Liechtenstein som bruker mer elektrisitet per person enn det Norge gjør. Tar vi våre svenske naboer i bruk som målestokk, så ser vi at vi bruker hele dobbelt så mye strøm som dem hvert eneste år..

Den største årsaken, til at nordmenn bruker mye strøm i husholdninger er at strømprisene i Norge er blant de laveste i Europa. Det kommer blant annet av to store grunner. Først, at vi har svært store mengder billig elektrisitet i form av vannkraft her til lands. Nummer to er at vi har mye konkurranse blant strømleverandørene som Norges Energi som jager etter å tilby billigst strøm.

Hvordan fungerer kraftmarkedet i Norge?

Kraftmarkedet i Norge, der du handler elektrisiteten din, er et markedsbasert system. Det tilbyr oss strøm på en markedsbasert prisdannelse. Målet og meningen med dette markedet er tredelt: Passe på at våre ressurser blir utnyttet effektivt, at et konstant tilbud er sikret, og at elektrisiteten ikke blir dyrere enn den trenger å bli. Som forbruker, så er du mest interessert i det tredje målet her.

Den norske Energiloven, fra forbrukeren sitt perspektiv, er reguleringen som passer på at dette markedet er åpent for konkurranse. Det gjør loven spesielt gjennom reguleringer som forhindrer monopolvirksomhet. Mens du tenker kanskje at at alt hadde vært lettere om du bare hadde et stort nasjonalt kraftverk og du slapp å tenke på alt dette. Men, den store fordelen du og andre forbrukere får med denne åpenheten er en markedsplass hvor du kan velge selskaper som Norges Energisom konkurrerer om å gi de mest gunstige avtalene til kundene. Målet med det åpne markedet er at du som forbruker får best mulig tilbud.

For de fleste av oss betyr bra tilbud det samme som lave priser. Men, akkurat hva betyr det at man har en lav pris på elektrisitet? Det spørsmålet er litt komplisert fordi som en vare er elektrisitet unik. To ting som gjør at den skiller seg ut er at den kan ikke lagres veldig enkelt, og, nummer to, etterspørselen varierer enormt ikke bare fra årstid til årstid, men til og med fra forskjellige tidspunkt på dagen.

Dette fører til mye variasjon i hvordan priser settes. I leverandørkjeden bak strømleveransen ligger det et ganske komplisert system som må spille sammen for å kunne levere dette enkle, men samtidig helt essensielle produktet. For deg, er det viktig at du som forbruker har litt innsikt i hva dette systemet består av så du kan gjøre gode og riktige valg for deg selv.

Forstå din egen strømregning

Strømfakturaen din betaler du til strømleverandøren din. Men, hva er det egentlig strømleverandøren din tar seg betalt for? Regningen din består av tre deler: 1) Strøm, dette inkluderer strømforbruk og eventuelle månedlig faste gebyr--dette beløpet går til kraftprodusenten, 2) nettleie, dette betales til nettselskapet som eier strømnettet og skal gå til drift og vedlikehold av kraftnettet, 3) statlige avgifter som betales til strømleverandøren din i form av påslag som er en lovpålagt kostnad for elsertifikater hvor du betaler et fast øre-beløp per kWh. Ta en kikk på din egen regning, når du har en ide om hva disse tallene er i din egen husstand, så er du klar til å lære mer om hvordan disse tallene henger i sammen.

Selskaper på det norske kraftmarkedet

I norges kraftbransje finner man tre ulike typer selskap. Typene selskaper utfyller forskjellige roller og oppgaver i kraftmarkedet. En produserer elektrisitet (kraftprodusenter), en transporterer elektrisitet (nettselskaper), og en selger forhandler elektrisitet (strømleverandører). Det er kun sistnevnte som forbrukere forhandler direkte med.

Det er ikke enkelt å være helt spesifikk med hvor mange kraftselskaper man har i Norge i dag. Ifølge NVEs oversikt, så er det registrert rundt 1750 kraftverk som leverer strøm i Norge per i dag. Ofte har mange av disse den samme eieren. Det skal også bli notert at denne listen ikke inkluderer små kraftkilder som solpanel som er satt opp på egne hus eller bygninger. Det er disse som fysisk lager elektrisitet for oss.

Nettselskapene har ansvaret for strømmåleren og det lokale ledningsnettet. De er de som rykker ut ved eventuelle strømbrudd, og det er de som tar seg av å åpne og stenge strømmen. Det er 124 slike nettselskaper i Norge, og det er bare disse selskapene som har lov til å operere med nettleie i Norge. Siden det er begrenset med hvem som kan operere med nettleie, så er driften deres strengt regulert av Energiloven. De kan ikke ta den prisen de vil. Den er regulert av myndighetene. Disse selskapene transporterer strømmen til oss. Men, likt med kraftverkene, så kan du ikke selv velge hvilket nettselskap du skal bruke.

Strømleverandørene produserer, kanskje noe overraskende, ikke strøm. Men, det er disse selskapene du forhandler direkte med når du velger hvor du kjøper din strøm. Dette er selskaper som lever av å kjøpe og selge strøm. Det er i dag ca. 110 strømleverandører i Norge.

Så hvordan henger disse tre aktørene i hop? Man kan si at kraftprodusenter eier kraftverk og vannmagasiner, og de selger sin produksjon til strømbørsen. Børsene det er snakk om her er NASDAQ, den Amerikanske børsen med fokus på teknologi, som er den finansielle strømbørsen brukt i Norden, mens Nord Pool er den fysiske strømbørsen. Dette er markedsplassen der nordiske kraftprodusenter selger sin produksjon, og der nordiske strømleverandørene samtidig kjøper inn strøm. Dette systemet gir forbrukerne en markedsbasert prisdannelse. Og, med en prisdannelse basert på markedet, så vil opplyste forbrukere kunne velge den billigste strømmen.

For å belyse litt videre her, så skal vi se nærmere på hvordan du, forbrukeren, inngår avtaler med strømleverandøren. Disse avtalene er hva som kalles strømavtaler, og det er her du har spillerom for å velge ulike, og forhåpentligvis gode, tilbud på strøm.

Typer strømavtaler du kan inngå

Du står helt fritt til å velge din strømleverandør. Dette er selskapet du, som forbruker, kjøper din strøm i fra. Det er her du har innflytelse of energimarkedet. Her har du muligheten til å spare mye penger ved å sammenligne alle strømavtaler. På nettet kan du finne en rekke forskjellige typer kalkulatorer, som for eksempel strøm.no sin, for å finne ut hvilken leverandør tilbyr deg billigst strøm.

Fastpriskontrakt

Den store fordelene med en fastprisavtale er oversikten du får over dine strømpriser hver måned. Kostnaden per kWh forbrukt forblir her alltid den samme for deg, det gjelder under hele avtaleperioden du er blitt enig om. Slik slipper du å bekymre deg for utviklingen av strømprisen på markedet, da du er beskyttet mot store hopp i strømprisen.

Her spiller det altså ingen rolle hvilken årstid det er, eller hvor stor etterspørselen etter strøm er på et det store nordiske markedet. Fastprisavtaler settes opp slik at du betaler alltid samme pris per forbrukte kWh. Men husk på at dette ikke blir en fast kostnad heller. Bare fordi om strømprisen din er fast, så kan regningen di fortsatt variere. Månedskostnaden vil jo påvirkes av hvor mye strøm du bruker. Det er derfor, for eksempel, naturlig at din strømregning er høyere gjennom vinteren når du vanligvis forbruker mer strøm enn om sommeren.

Inngår du og din strømleverandør en fastprisavtale betyr det normalt at du har blitt enig om en bindingstid i avtalen. Dette gjør at du ikke kan bytte strømavtale eller strømleverandør innen bindingstiden opphører. Fastprisavtaler er et trygt og enkelt valg. Men ser man på historisk data på strømpriser, så er fastprisavtaler det dyreste alternativet.

Spotpris

Med spotpris kan din månadskostnad variere. Din kostnad per forbrukt kWh avhenger nå av etterspørselen etter strøm på hele det nordiske markedet. Tilgangen og etterspørselen endres stadig gjennom året, og med en spotprisavtale kommer månedsregningen din til å gjøre det samme. Husk også på at markedet inkluderer både finansiell trading og strøm-trading, så, du må være forberedt på uforutsette prishopp.

Etterspørselen etter strøm avhenger av brukernes forbruk og hvor mye som eksporteres fra Norge til utlandet. Siden etterspørselen av strøm vanligvis skiller seg mye mellom vinter og sommer, må man forvente en endring av strømprisene mellom årstidene. Etterspørselen etter strøm er naturlig høyere i vinterhalvåret, da mye av norsk strøm går med til oppvarming av kalde hjem, og da øker strømprisene. Gjennom sommerhalvåret er det varmere ute, og da synker normalt etterspørselen etter strøm og dermed også spotprisen for strøm.

Statistisk sett har det vist seg at det blir billigere med en spotprisavtale på sikt, men du tar med risikoen for at du i perioder kan få en høy regning.

Variabelpris

En variabelprisavtale er et alternativ som ligger mellom en fastprisavtale og en spotprisavtale. Månedskostnaden med en variabelpris-avtale er ofte ikke like stabil som en fastprisavtale, men heller ikke like varierende som en spotpris. Variabelpris passer til deg om du ikke vil ha for store svingninger i strømprisen fra måned til måned, men heller ikke er avhengig av total forutsigbarhet på strømregningen.

Variabelpris virker slik at den følger prisene på kraftbørsene til en viss grad, og strømprisen du betaler per kWh er altså ikke helt fastlåst. Skillet mellom en variabelpris og spotpris er at hver strømleverandør må varsle kundene om prisendringer en viss tidsperiode i forveien. Strømprisen du betaler kommer altså dermed ikke til å variere hver dag, som med en spotprisavtale. En variabelpris-avtale gir deg en liten grad av større forutsigbarhet, da du som kunde alltid er informert om hva prisen per kWh er i en toukersperiode. Det gjør det kanskje enklere å se for seg hvordan strømregningen vil bli måned for måned.

Historisk data viser at en variabelpris-avtale er litt dyrere enn spotpris-alternativet. Det er en type avtale dog som gir deg større forutsigbarhet, da strømleverandøren alltid må gi deg beskjed om når de endrer prisen din.

Så pris er viktig, men hva med grønn energi?

Som du kanskje vet så er nesten all strøm produsert i Norge i dag grønn. Men, teknologisk så kan man ikke lagret spesielt mye strøm i dag. Batterier er som kjent en av vår tids store teknologiske utfordring. Strøm som produseres må i utgangspunktet forbrukes med en gang. Hvilken type strøm vi bruker i våre hjem avhenger derfor av tilgangen hos vår strømleverandør. Vannkraft og vindkraft er hovedkilden til Norges strømforsyning.

Mengde nedbør og hvor mye vind man får kan ha stor innflytelse på tilgangen til fornybar energi. Når vi har fulle vannmagasiner brukes ofte vannkraft fordi det er billig og tilgjengelig. Andre ganger, for eksempel under en varm og tørr sommer med lite vann i kraftmagasinene, eller om Norge eksporterer mye fornybar energi, kan det hende vi må importere strøm fra land med mindre grønn elektrisitet. Da, er du langt fra garantert at den importerte strømmen du bruker er fornybar energi.

Det er kunden, altså du, som bestemmer selv hvilken type strøm du vil bruke. Kjøper du hva vi kaller en opprinnelsesgaranti fra din strømleverandør, er du garantert at det produseres like mye fornybar energi som den mengden du forbruker i ditt hjem. På den måten er du garantert at den strømmen du forbruker kommer fra fornybare energikilder. Etterspørselen etter slike strøm som er ren og fornybar vil øker desto flere brukere som velger å kjøpe opprinnelsesgaranti, noe som er bra for miljøet og stabiliserer prisene for dette alternativet.

Ønsker du å bytte strøm?

Nå som du forhåpentligvis vet litt mer om energimarkedet og strømpriser, så kan det hende du ønsker å bytte strømleverandør. Men, hvordan gjør du egentlig det?

For å bytte strømleverandør trenger du bare postnummeret ditt, en nylig strømregning (eller evnen til å svare på noen spørsmål om forbruk og / eller boligens størrelse) og fem ledige minutter. Så, enkelt kan det gjøres.

Du kan bytte strømleverandør på nett ganske enkelt, eller via telefon om det er enklere for deg. Fordelen med å gjøre det på nett er at du kan kjøre en sammenligningstjeneste, som for eksempel denne fra Dagbladet Strøm, samtidig.

Har du aldri har byttet strømleverandør før, tror ofte det er en smertefull og Kafka-aktig prosess. Heldigvis når du bruker en strømkalkulator og/eller sammenligningstjeneste, blir du overrasket over hvor veldig enkelt det er – og ja, du kan virkelig spare tusenvis av kroner hvert år ved ganske enkelt å bytte strømleverandør.

Hvordan bytte strømleverandør på nettet

  • Velg sammenligningstjeneste Det er mange nettsteder som gir deg oversikt over strømleverandører og deres avtaler. Velg den du liker mest.:
  • Skriv inn postnummeret ditt, dette vil begrense hvilke avtaler og leverandører som er tilgjengelige for deg.
  • Fyll ut informasjon om ditt strømforbruk. For de mest nøyaktige sammenligningsresultatene må du skrive inn husstandens forbrukeropplysninger. Dette kan du se på den siste strømregningen din, eller du kan kalkulere dem ved å svare på spørsmål om boligens størrelse.
  • Gå gjennom tilgjengelige strømleverandører og velg en ny avtale. Ikke bli skremt, det er ikke så farlig som det ser ut som! Om du er overveldet av alternativene, finnes det måter å avgrense resultatene dine, ved hjelp av filtre.
  • Bekreft strømleverandør bytte når du har valgt din nye strømleverandør, er det siste trinnet å bekrefte bytte ved å fylle ut bestillingsskjema. Vips, så er du ferdig! Din nye leverandør vil kontakte din nåværende leverandør for å bekrefte byttet av leverandørtjenester.

Hva skjer etter at jeg bytter strømleverandør?

Selv om du bytter leverandør, så får du fortsatt den samme elektrisiteten gjennom det samme nettverket. Ingenting skjer med selve strømmen din i det norske strømmarkedet når du bytter selskap. Du vil ikke oppleve noe avbrudd i forsyningen, og ingen kommer til huset ditt for å sette montere nye kabler. Det eneste som endres er navnet og logoen på selskapet som fakturer deg. Prosessen tar vanligvis rundt 3 uker. Din nye leverandøren vil kontakte din gamle leverandør og bli enige om en byttedag som de vil gi deg beskjed om. Du trenger ikke uroe deg, du kommer aldri til å miste strøm under denne prosessen. Din nye leverandør kommer til å kontakte deg. De vil gi deg oversikt over din nye strømavtale. Du kan også komme til å høre fra din gamle leverandør, men det eneste du trenger å gi dem er din endelige måleravlesning for å sikre en nøyaktig sluttregning.

Om du angrer på et bytte så har du rett på 14 dagers angrerett. Hvis du ombestemmer deg for at du ikke lenger vil bytte strømleverandør, må du bare kontakte din nye leverandør og gi dem beskjed. De vil kunne avbryte skifte for deg uten å bryte forsyningen.

Kan jeg bytte leverandørene igjen? Du kan fritt bytte leverandører hver tredje uke om du så skulle ønske. Men, vi anbefaler deg ikke å gjøre det. Velg heller en avtale du tror at du vil være fornøyd med over lengre tid. Og, om du er fornøyd eller ikke, sjekk strømpriser en eller to ganger i året for å sikre at du fortsatt får den beste strømprisen du kan få. Om du har valgt en fastprisavtale, så er det smart å notere deg sluttdatoen, slik at du kan bytte før datoen faktisk kommer. Det er nemlig ikke en uvanlig praksis hos mange leverandører å overføre kunder til dyre avtaler etter at fastpris avtaler løper ut.

Mer Energi