Hvorfor velge fornybar energi og miljøvennlige energi kilder

Hvorfor velge fornybar energi og miljøvennlige energi kilder
Energi

Etterhvert som vi blir mer og mer opptatt av miljøet utvikles det stadig nye og bedre metoder for å utvinne energi. Dette gjør at det kan være vanskelig å følge med på hva som faktisk er gode energi kilder og hva som er de beste selskapene for fornybar energi i Norge. Når det kommer til sistnevnte er det svært viktig å gjøre noen grundige undersøkelser på forhånd. På NorskeAnmeldelser kan du finne både informasjon om ulike energiselskap, men også anmeldelser fra kunder som allerede har benyttet seg av de ulike selskapene. Kundeanmeldelser er et av de beste hjelpemidlene vi har for å kunne avgjøre om et selskap er både trygt og pålitelig.

Hva er energi, og hva er fornybar energi

Energi er noe som blir fremstilt fra materialer og naturlige ressurser og kan brukes av mennesker til ulike formål. Vanlige energiformer er for eksempel varme og elektrisitet. Energi kan deles inn i to ulike hovedgrupper, nemlig fornybar og ikke-fornybar energi. Vi har lenge benyttet oss av ikke-fornybar energi som blir generert av ressurser som ligger lagret i naturen og som ikke kan fornyes. Eksempel på slike materialer og ressurser er blant annet kull og råolje. Disse materialene finnes i en begrenset mengde som er mulig for oss å “bruke opp”. At ressursene faktisk kan ta slutt er nettopp det som gjør at de kalles for ikke-fornybare. Til forskjell er fornybar energi ressurser som ikke tar slutt og stadig fornyes, som for eksempel sollys. Fornybar energi blir derfor også sett på som grønn energi da den blir generert av mer miljøvennlige energi kilder.

Hvordan vi bruker fornybar energi i Norge

I Norge er mesteparten av elektrisiteten vi produserer fornybar. Vi benytter oss i stor grad av fornybar energi for strøm til både private hjem, offentlige bygninger og produksjon. Vi har en rekke ulike strømleverandører i Norge, og det finnes selvfølgelig noen som er mer miljøvennlige og har et større fokus på fornybar energi enn andre. Dersom du ønsker å finne en strømleverandør for fornybar energi i Norge, eller finne ut om et selskap fokuserer på grønn energi eller fornybare energikilder, er det beste du kan gjøre å sammenligne de ulike selskapene. Hvem har størst fokus på dette av for eksempel Grønn Energi, Elskling og Glitre Energi? Hvilke energi kilder benytter de seg av? Dette kan du finne svar på ved å lese kundeanmeldelser om de ulike selskapene. Dette gjør det også enkelt å finne ut hvilket selskap som har den beste kundeservicen.

Hva regnes som fornybare energikilder

Som sagt er fornybare energikilder naturlige ressurser som blir sett på som uendelige og som stadig fornyes. Utvinningen av energi fra disse kildene blir også sett på som en mer miljøvennlig og bærekraftig produksjon enn energien som utvinnes fra ikke-fornybare energikilder. Fornybar energi kommer fra ressurser som for eksempel solen og havet. Solenergi og vannfallsenergi er noen av de største fornybare energikildene vi har. I tillegg til disse har vi også vindenergi, tidevannsenergi, geometrisk energi og bioenergi. Bioenergi er et begrep som brukes for energi som utvinnes fra biomasser som for eksempel planter.

Hovedgrunnene til å velge fornybare energikilder og grønn energi

En av de viktigste grunnene til velge fornybar energi er selvfølgelig at det er et svært bærekraftig alternativ da det finnes i en uendelig mengde. Til forskjell fra ikke-fornybar energi trenger vi aldri å bekymre oss for at ressursene vi benytter oss av tar slutt. I tillegg er fremstillingen av energi fra fornybare energi kilder mye mer miljøvennlig enn annen energi. Dette gjør at det fornybar energi ofte også kalles for grønn energi. Med grønn energi mener vi som regel energi som blir produsert på en måte som påvirker miljøet minst mulig.

I dag snakker vi ofte om et grønt skifte eller en grønn omstilling som vil si en mer bærekraftig og miljøvennlig måte å utvinne produkter og tjenester på. Dette blir gjerne knyttet til FNs bærekraftsmål som blant annet er en målsetting om å snu retningen av klimaendringene. Å utvinne energi på en mindre miljøskadelig måte er en viktig forutsetning for dette og derfor kanskje den beste grunnen til å velge fornybar energi. Det finnes i dag en rekke energileverandører og selskap som tilbyr slike alternativ, men husk å gjøre de rette undersøkelsene på forhånd. Finn ut hvilke energikilder selskapet benytter seg av, les om selskapets visjon og tanker angående klima og ikke glem å lese kundeanmeldelser fra andre som allerede har erfaring med dem!

Mer Energi