Digitale transformasjonstrender å følge med på

Digitale transformasjonstrender å følge med på
Telekommunikasjon

Den digitale transformasjonstrenden har for lengst havnet på agendaen hos de fleste ledere, men noen er viktigere enn andre. Imidlertid skjer det også utrolig mye på ethvert tidspunkt, noe som kan gjøre det krevende å følge med på hva som egentlig foregår. For å gjøre det litt enklere har vi valgt å trekke frem noen digitale transformasjonstrender du bør følge med på det neste året.

Det mange av disse trendene har tilfelle ser at de ikke bare vil tilføre ny teknologi til samfunnet vårt, men også måten vi går gjennom vår hverdag. Disse kan derfor se ubetydelige ut alene, men kombinert vil de utgjøre revolusjonerende forskjeller i hvordan vi bedriver vår daglige drift. For bedrifter betyr dette at man må være klar til å tilpasse strategien sin, mens for arbeidere kan det åpne for en mer fleksibel og sømløs hverdag.

Definisjonen av digital transformasjon

Før vi går videre til vår liste over spennende trender, så skal vi se nærmere på hva definisjonen på digital transformasjon egentlig går på. Dette handler om at man bruker digital teknologi til å opprette ny eller endre eksisterende prosesser og opplevelser. I de fleste tilfeller handler det om at man skal effektivisere en prosess, men det kan også være kulturelle grunnlag for hvordan noe blir endret.

Et godt eksempel på dette er hvordan hjemmekontor eller såkalt remote work har endret behovet for dagens næringsliv. Digitale verktøy har gjort det mulig å jobbe fra hvor som helst, noe som også har gjort det mulig for selskaper til å redusere behovet for kontorlokaler. På samme måten har digitale plattformer og hastighet over nett gjort det mulig å digitalisere en rekke prosesser. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på noen trender som kan vise oss hvordan fremtidens digitale verktøy kan påvirke det vi kjenner som etablerte sannheter i dag.

Alt som en tjeneste (XaaS)

En trend som har endret hvordan mange forbrukere forholder seg til selskaper og tjenester er såkalt XaaS eller alt som en tjeneste. Dette er en modell vi forventer at vil fortsette å øke i popularitet i fremtiden etterhvert som mange bedrifter forsøker å finne nye kilder til styrket kontantstrøm. XaaS handler om at man selger en tjeneste eller produkt som et løpende abonnement fremfor at det utføres som en engangstransaksjon.

Grunnen til at vi tror dette er en trend som vil styrke seg i popularitet fremover er at stadig flere av produktene vi benytter oss av i dag - leveres digitalt. Dette åpner for et grunnlag der man kan redusere kostnaden for kunden ved å tilby produkter og tjenester for en fast lav månedlig pris heller enn store engangsbeløp.

Kunstig intelligens (AI)

En annen trend som har vekket mye oppmerksomhet den siste tiden er kunstig intelligens. Dette er teknologi der maskiner kan etterligne menneskelig intelligens, og dermed ta sine egne avgjørelser. Spesielt såkalte chatbots har blitt en vanlig form for AI som forbrukere omgås med på en nesten daglig basis. For bedriften betyr dette at man kan være tilgjengelig for kundene 24/7, mens man kan avlaste arbeidsmengden på kundeservice ved å tilby automatisering av opplevelsen til kundene.

5G-nettverk

Etterhvert som stadig mer av hverdagen vår foregår i digitale rom, så har hastigheten på enhetene våre blitt viktigere. Her har utrullingen av 5G nettverk blitt et stadig viktigere element. Ikke bare har dette åpnet for at våre egne enheter går stadig raskere, men det har også åpnet for at transport og helsevern får en kraftigere tilkobling. Et godt eksempel på dette er hvordan 5G kan gjøre fjernstyring av medisinsk utstyr mulig. For oss betyr det at lokale sykehus og leger kan få tilgang til ekspertisen sentralisert på større sykehus.

Oppsummering

Hverdagen vår foregår i stadig større grad gjennom digitale løsninger, noe som også har gjort at den digitale transformasjonen blir stadig viktigere. I denne artikkelen har vi derfor sett nærmere på noen digitale trender som kan ha stor betydning for fremtiden får. Nå er det viktig å merke seg at det skjer mye i digitale rom over tid, men vi har forsøkt å trekke frem noen av de trendene vi anser som viktigste. På dette området vil eksempelvis kunstig intelligens og mulighetene 5G bringer med seg og danne et viktig rammeverk for fremtidig teknologi.

Endringen fra tradisjonelle produkter til produkter som tjenester har også vært et viktig grep som den digitale hverdagen har klart å fremheve. Vi ser derfor på hvordan dette har endret seg, samt hvordan dette påvirker forbrukerne som knyttes til disse produktene på en daglig basis.

Mer Telekommunikasjon