Hva betyr den nye EU-regulering for norske CBD-forbrukere?

Hva betyr den nye EU-regulering for norske CBD-forbrukere?
Nettbutikker

CBD er en cannabidiol, som er en ekstrakt utvunnet fra planter i cannabisslekten, og som nylig er blitt legalisert i Europa for bruk i kosmetiske produkter. Selv om mange CBD-produkter nyter høy status og popularitet i utlandet, er det lite oversikt på hva som er lovlig å selge i Norge. Blant de mest populære produkter som inneholder cannabis finner vi juice og mat, hudpleieprodukter og oljer. EU sitt «Novel Food» direktiv har som hovedmål å beskytte forbrukere mot matvareprodukter som ikke kan anses som trygge for forbruk. Dette kan være på grunn av at selve produktet ikke er trygt eller fordi det mangler nødvendig forskning. Ettersom Norge er EØS-medlem, gjelder direktivet også det norske markedet.

Hva er «Ny Mat» ifølge EU?

Kategorien "Ny Mat", eller "Novel Food" på engelsk, er en juridisk betegnelse som omfavner syntetisk eller genetisk-modifisert mat. Alle matvarer som i EU ikke ble konsumert i stor grad før 15. mai 1997 anser den Europeiske Unionen for å være «Ny Mat». EU har siden 1997 regulert denne kategorien, og i 2018 trådte i kraft en ny mekanisme for kontroll av matsikkerhet av "Ny Mat".

Et EU-regulativ innførte obligatorisk godkjenning for nye matvarer via European Food Safety Authority (EFSA). Alle matprodusenter er nødt til å søke tillatelse til EU før de kan selge produktene sine. Så kan EFSA godkjenne en den nye matvaren.

Selv om enkelte ganger en ny produkt ikke blir godkjent, betyr det ikke at den aldri skal godkjennes av Novel Food Catalogue.

Nylig har EU oppført CBD i CosIng-databasen

CosIng-databasen er EU Cosmetic Database. Cannabis-avledede ingredienser er nå oppførte inn i CosIng-katalogen, og det betyr at de er nå godkjente for salg i Norge. For norske forbrukere betyr dette at de kan nå handle produkter som inneholder CBD i norske butikker.

Cannabionoiuder, som EU har nylig godkjent, stammer fra ikke-hjernestimulerende arter av cannabisplanten. Det vil si at psykoaktive stoffer som naturlig finnes i cannabis ikke er å finne i CBD, og derfor kan norske forbrukere være trygge på at de ikke blir ruset ved å bruke disse produktene. Produsenter i Norge kan nå bruke hampbaserte ingredienser i sine kosmetiske produkter.

Kanavape-saken

To franske direktører ble i november 2020 siktet for distribusjon av CBD olje som ble kjøpt fra Den tsjekkiske republikk, selv om hampanlegget var lovlig. Ettersom CBD ikke er et narkotisk stoff er den underlagt fri flyt av varer mellom EU-land. Norge som EØS-medlem også er underlagt denne lovgivningen.

Selv om EU-loven tillatter handel av CBD-produkter, kan nasjonale lover begrense handel mellom ulike land i EU. Likevel viser det seg at etter EU-domstolen gjorde juridiske endringer for produkter som inneholder CBD, har mange europeiske land endret sin holdning overfor CBD til noe positivt.

Kosmetikk som inneholder CBD er nå lovlig i EU

Det norske markedet er blitt positivt påvirket av endringene i CosIng-databasen. Hele 65 nye ingredienser er blitt godkjent og det btyr at hudpleieprodukter som inneholder cannabis-ingredienser kan selges i Norge.

The European Industrial Hemp Association krevde opphevelse av alle forbud mot cannabisoppføringer i CosIng-databasen. Dette med tanke på at domstolens kunngjøring sikter bare på hele cannabisplanten, og ikke de godkjente ekstraktene som CBD. Forslaget fra EIHA gikk på at tilleggsstoffet «cannabidiol» måtte oppføres i databasen for å gjøre reglene tydelige. Dette fant sted i februar 2021 da CBD og Cannabidiol ble oppførte i CosIng-databasen. Selv om produsenter kan nå bruke CBD i sine kosmetikkprodukter, er fortsatt forbudt å markedsføre produktets medisinske fordeler. Dette er fordi det er lite godkjent forskning som kan bekrefte at det er medisinske fordeler i det hele tatt. Du kan lese mer om dette her.

Kosmetikk som inneholder CBG (Cannabigerol) er tillatt

En annen cannabidioid med navnet CBG (Cannabigerol) ble tillat som ingrediens for produksjon av kosmetikk i EU. Du kan lese mer om dette her.

Formula Swiss og kannabiskosmetikk

Formula Swiss, en familieeid cannabisprodusent i Sveits, er oppført i EUs Cosmetics Products Notification Portal. Fordi deres produkter markedsføres som kosmetiske produkter, strider de ikke mot EUs «Ny Mat» protokoll, og alle EUs medlemsland har full tilgang til informasjon om Formula Swiss. Dette skiller de fra andre cannabisprodusenter. I tillegg er Formula Swiss sine produkter også å finne registrert av helseproduktregulativer i EU og Storbritannia.

I Norge kan forbrukere trygt importere produktene lovlig til Norge. Du kan lese mer om produktene til Formula Swiss her.

Mer Nettbutikker