Funksjonsprinsipp for luft-til-luft-varmepumpe

Funksjonsprinsipp for luft-til-luft-varmepumpe
Nettbutikker

En luft-til-luft-varmepumpe er en økonomisk type oppvarming og en praktisk løsning for oppvarming eller nedkjøling av rom. Et system bygd opp rundt fornybar energi gjør det til en miljøvennlig og kostnadsbesparende løsning. Enkelt forklart henter luft-til-luft-varmepumpe varme fra uteluften og varmer opp boligen med varm luft, men det er mange etapper i denne prosessen. Nedenfor gir vi en grundigere oversikt over luft-til-luft-varmepumpens funksjonsprinsipp, anvendte komponenter, varmefaktor og fordeler.

Anlegget og komponentene

Termisk energi fra uteluften forandres til varm eller kald luft, enten til oppvarming eller nedkjøling av bolig. For at prosessen skal fungere trenger luft-til-luft-varmepumpen en kompressor, varmevekslere, en ekspansjonsventil og kuldemedium. Teknologien fungerer ved hjelp av mating av uteluft til kompressoren og varmeoverføring ved hjelp av varmevekslere og ekspansjonsventil.

En detaljert oversikt over varmepumpens funksjon og komponenter er som følger. Luft-til-luft-varmepumpen frakter varmeenergi fra uteluften og inn i rommet. For å oppnå dette fordamper varmepumpen kuldemediet som sirkulerer i et lukket system. Deretter presser kompressoren sammen gassen som har oppstått. Når gassen presses sammen, stiger temperaturen. Gassen sendes inn i en kondensator der den kondenseres – og varmen frigis. Varmen overføres videre gjennom varmevekslerne og inn i boligen. Væsken som kommer ut av kondensatoren med høyt trykk går videre til ekspansjonsventilen. Ved hjelp av ekspansjonsventilen faller trykket tilbake til normalen, noe som medfører delvis fordamping av kuldemediet. Varmen tas fra kuldemediet, noe som gjør at temperaturen i mediet faller. Deretter fordamper kuldemediet på nytt i fordamperen. I kjøledrift fungerer varmepumpen på en helt lik måte, bare motsatt vei.

Kompressorene deles inn etter oppbygning (åpen, hermetisk, halvhermetisk type) og funksjonsprinsipp (volum- eller turbokompressorer). Varmepumpens støynivå og varmefaktor kommer an på kompressoren.

Varmefaktor

Varmefaktor eller COP er et tall som viser varmepumpens effektivitet. Størrelsen på varmefaktoren er avhengig av temperaturforskjellen mellom varmekilden og varmestrømmen. Jo lavere kildens temperatur er, desto større er varmefaktoren. Jo større varmefaktoren er, desto mer effektiv er varmepumpen. Ved utregning tas i betraktning varmen levert til forbrukeren, varmen levert fra varmekilde til kuldemedium, og energien som ble brukt for å overlevere varmen.

For eksempel, dersom varmepumpen har faktoren 3 kan hver 1 kWh strøm produsere 3 kWh varme. Ved bruk av luft-til-luft-varmepumpen er strømforbruket tilsvarende mindre sammenlignet med elektrisk oppvarming. I det forannevnte eksemplet gir varmepumpen 3 ganger mer varmeenergi sammenlignet med elektrisk oppvarming som panelovner. Jo større energibehovet er i boligen, desto større er de månedlige besparelsene en varmepumpe kan gi.

Som mål på effektivitet brukes også årsvarmefaktoren eller SCOP. Tallet måler forholdet mellom produsert varmeenergi og forbrukt energi i løpet av et år. Dermed får man et bilde av luft-til-luft-varmepumpens effekt over lengre tid. En luft-til-luft-varmepumpe er godt egnet som tilleggsoppvarming for eksempel sammen med et gulvvarme- eller radiatorsystem.

Fordeler og nytte ved en luft-til-luft-varmepumpe

Fordeler ved en luft-til-luft-varmepumpe er et miljøvennlig system basert på fornybar energi, lavere oppvarmingsutgifter og mer nytte av brukt energi. Pumpen er nyttig både i den varme og kalde delen av året, for å varme opp eller kjøle ned boligen. Det er nok med ett anlegg for å holde romtemperaturen på ønsket nivå. Også ved mange minusgrader fungerer pumpen effektivt og varmer opp rommene til ønsket temperatur. I en slik situasjon kan pumpen generere dobbelt så mye varmeenergi som direkte elektrisk oppvarming. Installasjon av en luft-til-luft-varmepumpe er en utgift som lønner seg på sikt. Forventet levetid på en luft-til-luft-varmepumpe er opptil 15 år, såfremt den er korrekt installert og du er flink med både service og vedlikehold, i tillegg er det vanlig med 5 års garanti.

Mer Nettbutikker