Anmeldelser av norske inkassobyråer

Anmeldelser av norske inkassobyråer
Kreditt og Lån

Anmeldelser av norske inkassobyråer

Inkassobyråer har et strengt lovverk å forholde seg til, og skal også utøve god inkassoskikk. Dersom et inkassobyrå skulle ha dårlig praksis for innkreving av penger, vil dette fort føre til dårlige anmeldelser.

De færreste av oss ønsker å komme i kontakt med et inkassobyrå, da dette tyder på at man sliter med å betale utestående krav. Om man først er i en situasjon som dette, er det i det minste viktig at inkassobyrået opererer på en rettferdig og korrekt måte.

Hva gjør et inkassobyrå?

Et inkassobyrå jobber med å innkreve penger for ubetalte krav på vegne av sine kunder (for eksempel kreditorer). Foruten å sørge for korrekt og effektiv innkreving for kundene sine, skal et inkassobyrå også ivareta skyldners krav til rettstrygghet.

Norske inkassobyråer har med andre ord et viktig ansvar for å sørge for sunne betalingsvaner blant nordmenn.

Når kan man komme i kontakt med et inkassobyrå?

Dersom du av ulike grunner ikke betaler en regning, vil du som regel motta en betalingspåminnelse (purring). Om du ikke betaler fakturaen etter én eller flere purringer, kan parten du skylder penger ta saken videre til et inkassobyrå.

Det vil derfor ta noen uker før et inkassobyrå blandes inn i saken, om du skulle oppleve å ha gjeldsproblemer.

Hvordan er arbeidsprosessen til et inkassobyrå?

Arbeidsprosessen til norske inkassobyråer kan variere noe, men de fleste har en spesifikk gang som følges når penger skal kreves inn.

Her er en oversikt over hvordan prosessen utarter seg i de fleste tilfeller.

  • Kreditor sender et krav til inkassobyrået, og du som skyldner skal motta et varsel (enten fra inkassobyrået eller kreditoren). Dette skjer tidligst to uker etter at en faktura har forfalt. Du har nå 14 dager på deg til å betale kravet før saken går videre.
  • Inkassosak igangsettes, og skyldner mottar en betalingsoppfordring. Det legges et gebyr til kravet. Bedrifter har 30 dager på seg til å betale kravet, før en betalingsanmerkning registreres. Privatforbrukere kan få en litt lengre frist.
  • Rettslige skritt: Omtrent 42 dager etter at inkassoprosessen startet, vil inkassobyrået vurdere rettslige tiltak. Dette kan innebære at namsmannen avholder utleggsforretning, noe som igjen kan føre til tvangssalg eller utleggstrekk.

Hvordan kan jeg bli kvitt inkassokrav og kontakt med inkassobyråer?

Dersom du først har havnet i en situasjon med inkassokrav fra et inkassobyrå, er det viktig å huske på at det ofte finnes en vei ut. Så snart du betaler inkassokravet, vil saken opphøre.

Det kan imidlertid være vanskelig å få lån til å dekke inkassokrav hos tradisjonelle banker. Det er likevel mulig å søke om lån med inkasso hos enkelte banker. Dette kan for eksempel være et omstartslån, som er et refinansieringslån med sikkerhet i bolig.

Ulike typer inkassobyråer i Norge

Det finnes ulike inkassobyråer i Norge. Noen av disse har ekspertise innen spesifikke bransjer, som for eksempel forbruksgjeld. Andre tar inkassosaker for kunder på tvers av bransjer.

Blant de mest kjente inkassobyråene her til lands, kan vi nevne aktører som Lindorff, Axactor, Settl og Kredinor.

Hva er god inkassoskikk?

Mange dårlige anmeldelser av norske inkassobyråer skyldes at den som mottar kravet mener saken håndteres uriktig. Et inkassobyrå må rette seg etter lovverket i inkassoloven. I inkassolovens § 8 stilles det blant annet krav til god inkassoskikk.

God inkassoskikk handler om at et inkassobyrå ikke skal ta i bruk innkrevingsmetoder som fører til urimelig ulempe eller skade på skyldner. Inkassobyrået har altså plikt til å ha god inkassoskikk i alle situasjoner der penger skal kreves inn.

Her er noen eksempler på hva som er dårlig inkassoskikk:

  • Inkassobyrået gir skyldner uriktig informasjon om konsekvensene av uteblitt betaling
  • Tidsfristene overholdes ikke
  • Manglende anonymitet og diskresjon
  • Lite hensyn tas til skyldners privatøkonomiske situasjon
  • Inkasso på krav som er under tvist
  • Bruk av trusler eller krenkende atferd

Konsekvenser for inkassobyråer som ikke følger reglene

Ethvert inkassobyrå skal følge inkassoloven og utøve god inkassoskikk. Om det skulle være brudd på god inkassoskikk, kan dette potensielt føre til at inkassobyrået mister bevilgningen sin, eller at det bøtelegges.

Det er derfor viktig at alle inkassobyrå setter seg nøye inn i inkassoloven og hva som er god inkassoskikk. Hvis ikke, er det ikke uvanlig med dårlige anmeldelser.

Du som skyldner skal ivaretas av et inkassobyrå

Det er mange som tror at et inkassobyrå bare er ute etter å «ta» en. Men ethvert seriøst inkassobyrå gjør sitt beste for å ivareta skyldners behov underveis i inkassoprosessen.

Dersom du føler deg urettferdig eller uriktig behandlet, kan det være nyttig å dele dine erfaringer med andre. Det samme gjelder om du har hatt en positiv opplevelse av et inkassobyrå.

Dine erfaringer vil være med på å danne grunnlaget for anmeldelser av norske inkassobyråer. Om god inkassoskikk ikke overholdes, ja, så er du i din fulle rett til å si ifra.

Mer Kreditt og Lån