Finn din riktige bilforsikring: Pris, dekning, og trygghet

Finn din riktige bilforsikring: Pris, dekning, og trygghet
Forsikring

De fleste av oss disponerer en bil i hverdagen. Mange av oss er eieren av en bil, noen av oss leier en bil, og andre igjen disponerer en bil eid av familie eller venner. Bilen, med denne sentrale rollen i livene våre, blir da også en arena for risiko. For mange av oss er bilen det første stedet vi opplever store eller dyre ulykker. Kanskje til og med en ulykke med personskade eller verre. På grunn av denne overhengende risikoen kjøper alle av som er bilførere en bilforsikring.

For forbrukeren har en god bilforsikring to hovedmål: Forsikringen skal på den ene siden være så billig som mulig, og samtidig skal den gi deg sterk trygghet med god økonomisk dekning. Mellom disse to punktene av pris og nytte, så skal du finne din ideelle bilforsikring. For å komme til det punktet så er det mange spørsmål rundt bilen, bilbruken din, og dekningen du ønsker, som du må svare på. Et godt sted å begynne på er hva andre kunder sier i anmeldelser av forsikringsselskaper.

Bilforsikringsmarkedet i Norge

Et av de store spørsmålene når du velger bilforsikring er hvem du skal tegne forsikringen med. For mange kunder kan det lønne seg å velge det selskapet du har dine andre forsikringer med. Men, det er ikke nødvendigvis alltid tilfellet. Den beste forsikringen er den som er tilpasset best for akkurat ditt bruk, og dine forventninger.

Alle forsikringsselskaper som selger generelle forsikringer til private kunder er også involvert i bilforsikringer. Når man inkluderer alle bankene og organisasjoner, for eksempel fagforeninger, som også tilbyr forsikringer, så har man et stort marked å velge fra.

Når det sagt, er det enkelte selskaper som ikke bare er blant de største aktørene, men også viser seg å ha de mest fornøyde kundene. I 2020, ifølge BIs kundebarometer, kom følgende forsikringsselskaper på toppen av listen for kundetilfredshet: Gjensidige Bilforsikring, Fremtind (Sparebank1/DnB), If Bilforsikring, og Tryg. Mens det er vanligvis mest gunstig å tegne bilforsikring der du har dine andre forsikringer, ta en titt hos disse selskapene for å sjekke om prisforskjellene er store nok for deg til å shoppe rundt.

Hva dekker bilforsikring?

Ulikt som med de fleste andre typer forsikringer, så er ikke en bilforsikring et valg du har. Kjører du en bil, så må du i følge loven, inneha en bilforsikring. Minimum her er en ansvarsforsikring. Årsaken det er lovpålagt er at du, som operatør av et kjøretøy, må kunne finansielt dekke skader du forårsaker på andre. Om du ønsker å dekke egne verdier, det vil si ditt kjøretøy, er faktisk valgfritt. Så, det man egentlig snakker om her, er at du har en forsikring på egen kjøring.

Så, en bilforsikring skal, som et absolutt minimum, dekke skader du påfører andre mennesker og andres eiendom. I beste fall dekker den skader du selv har skyld i, samt leiebil og skader påført egne eiendeler og tilbehør til bilen. Forsikringsselskaper deler produktene, altså bilforsikringene de selger, i tre ulike kategorier:

  • Ansvarsforsikring
  • Delkasko
  • Fullkasko

Flere forsikringsselskaper gir sine egne kreative navn til disse hovedkategoriene. Derfor vil du ofte møte på ulike variasjoner av navnene på de tre hovedgruppene. For eksempel er «superkasko» og tilsvarende uttrykk nokså vanlige for å beskrive fullkaskoforsikringer. Der super er byttet ut for full. Det betyr fortsatt det samme, mer eller mindre at denne forsikringen inkluderer ekstra god dekning eller andre tilleggsfordeler.

Ansvarsforsikring for bil

Ansvarsforsikring, også kalt trafikkforsikring, er en forsikring som er lovpålagt fra staten. Denne forsikringen dekker skader du, som sjåfør av kjøretøyet, påfører andre personer, andre kjøretøy, og eiendeler tilhørende andre. Det er opptil eieren av bilen og forsikringen om hvem som kan bli dekket som sjåfør. Prisen på forsikringen vil varierer med hvor mange ulike sjåfører som er dekket av forsikringen.

Som sjåfør av en bil på veg er det ulovlig å kjøre, uten at du har en ansvarsforsikring som dekker deg som operatør. I tillegg til ansvarsforsikring, har det blitt vanlig i Norge med en kaskoforsikring.

For å forklare forskjellen bedre mellom kasko- og ansvarsforsikring, la oss ta en titt på et eksempel. Om du kun har ansvarsforsikring og havner i en bilulykke som du er årsaken til. Altså at ulykken er din feil. Så vil du ikke få dekket skader på din egen bil eller dine eiendeler. Du må da betale alle skader på din egen bil, og i verste fall kjøpe en ny bil.

Bilreparasjoner og biler er som vi alle vet svært dyrt. Og, de færreste har et budsjett som kan lett ta til høyde for en uventet utgiftspost på fem eller seks sifre. Når man i tillegg er avhengig av bil, ofte umiddelbart, så er det rett og slett god planlegging å sitte på en kaskoforsikring.

Hvordan fungerer bonus på bilforsikring?

Bonus er et program de fleste, om ikka elle, bilforsikringsselskap operere med. Kort fortalt er det prisavslag du får for hvert år du kjører uten å melde skade. Forsikringsselskapet belønner deg for hvert år du kjører uten å forårsake en ulykke. Bonusen blir beregnet i prosent. Bruker du forsikringen for å dekke en ulykke minker bonusen, og du vil måtte betale mer for forsikringen i påfølgende år.

Forsikringsselskapene spør om bonusen din når du skal be om tilbud på bilforsikring. Men hva er egentlig bonus? Og hvordan får du høyest mulig bonus?

Bonusprosent er ikke det samme som prosent i rabatt

Selv om bonusen oppgis i prosent, er det ikke dermed sagt at prosenten blir det samme på prisen.

For eksempel vil 10% høyere bonus på bilforsikringen gi deg en lavere pris, men ikke nødvendigvis 10% lavere pris. Hvor stor besparelsen din blir varierer hos de ulike forsikringsselskapene. Det er med andre ord ingen fast regel for hvor mye 10% høyere bonus gir i årlig besparelse. Det eneste som er sikkert er at prisene blir lavere desto høyere bonus du har.

Hva er egenandelen ved skade?

Egenandel er, som navnet foreslår, andelen du må betale av erstatningssummen når uhellet har vært ute. Velger du 6000 kr som din egenandel, betyr det at, du må betale de første 6000 kronene når erstatningen utbetales, og forsikringsselskapet betaler alt som går over det.

Prisen på bilforsikringen din påvirkes av hvor høy egenandel du velger. Velger du en høyere egenandel, desto lavere pris på forsikringen. Og, selvsagt, dess lavere egenandel, desto høyere pris på forsikringen. Grunnen er at forsikringsselskapet ønsker at det er en viss terskel før du melder om skader og ønsker utbetaling. De vil, altså, at det skal koste deg litt økonomisk også.

Hva du er komfortabel med vil varierer. Men, en generell rettesnor du bør bruke som minimum er dette: Velg ikke en høyere egenandel enn du til enhver tid har mulighet til å betale.

Hvilken kjørelengde skal du velge?

Reflekterer kjørelengden din faktiske mil du kjører? Hvor langt du kjører i året sier mye om hvor mye tid du bruker på vegen. Hvor mye tid du bruker på vegen sier mye om risikoen for en bilskade. Dette er ren matematikk, dess lengre tid du bruker på vegene, dess høyere blir sjansene at du ender i en trafikkulykke.

Kjører du mye, så blir forsikringen din dyrere. Men, her er det viktig at du er ærlig. Det kan svi om det viser seg at du har oppgitt falske nummer for å spare litt penger.

Kjører du mer enn du har oppgitt til forsikringsselskapet, kan du risikere at erstatningen ved skade blir lavere enn det du forventer. Dette er også tilfellet om du ikke hadde intensjoner om å føre noen bak lyset.

Sjekk og pass på din kjørelengde. Du trenger vanligvis ikke å kalkulere hele året her. Det er nok å kun å oppgi hvor langt bilen har gått over en viss periode, og så regner forsikringsselskapet ut hvilken kjørelengde du bør ha.

Hva påvirker prisen på bilforsikring?

Det er mange variabler som påvirker prisen på bilforsikringen din. Faktorer som blant annet alderen) din, hvor du bor, og hvilken type bil du skal forsikre.

Alder og erfaring

Nye eller yngre bilførere har mindre kjøreerfaring. Risikoen for å havne i ulykker er derfor høyere blant denne gruppen. Eldre bilførere, på motsatt ende, kan slite med redusert reaksjonsevne, noe som også øker risikoen for ulykker. Bilforsikring er derfor dyrere for ungdom under 24 år og eldre over 70 år.

Type bil

Typen bil du skal ha forsikring på påvirker prisen. Har du en ny, dyr bil, ofte dyr å reparere, med stor og kraftig motor, impulsive sjåfører, blir ofte også dyrere å forsikre. Statistisk sett skjer det også flere ulykker med raske biler enn typiske familiebiler, derfor har de også en høyere pris på forsikring.

Hvor du bor

I regioner eller byer med mye trafikk, eller i områder med ekstremvær, skjer det også flere skader. Noen steder er biltyveri og -innbrudd også mer vanlig enn andre steder. Der sjansen er større for skade, er prisen høyere. Derfor kan adressen din påvirke prisen på bilforsikringen din.

Hvor mye du kjører

Dess mer du kjører i bil, desto dyrere blir forsikringen din. Risikoen for ulykker i trafikken, øker med hvor mye du kjører. Dette er altså grunnen til at du må oppgi kilometerstanden regelmessig til forsikringsselskapet ditt.

Bonus påvirker prisen

Bonus er en rabatt som øker hvert år du, som kunde, ikke får skade på bilen.

Kjørelengden påvirker prisen på bilforsikringen

Hvis du bytter bil kan du ta med deg bonusen fra forrige bil over på den nye.

Hva er den billigste bilforsikringen på markedet?

Hvor mye bør jeg vektlegge pris på bilforsikring? Bilforsikring er som alle andre forsikringer, du får det du betaler for. Det vi mener med en billig bilforsikring er ikke at den nødvendigvis har dårlige dekninger og vilkår, men hvis du står mellom flere forsikringer fra forskjellige selskaper som har samme dekning og vilkår så er det dumt å ikke gå for det billigste alternativet. Men, her varierer det mye, så sjekk kundeanmeldelser for å finne de beste alternativene for deg.

Konklusjon

For å kjøre lovlig på offentlige veier i Norge må du, som et minimum, være dekket av ansvarsforsikring. Denne forsikringen erstatter personskader på fører og passasjer, samt andres kjøretøy og eiendom. Ansvarsforsikringen dekker ingen skader på egen bil.

For å få erstattet skader på eget kjøretøy, så må du oppgradere litt. Du kankjøpe delkasko, kasko eller fullkasko. Prisen på bilforsikringen varierer. Den blir fastsatt av hva du ønsker å forsikre, hvor gammel du er, hvor du kommer til å kjøre bil, opptjent bonus og så videre. Ønsker du å sammenligne helt konkrete pristilbud, anbefaler vi at du gjør litt research på egen hånd. Det er den beste måten å finne gode tilbud om billig forsikring.

Mer Forsikring