Hvordan skal du investere pengene dine?

Hvordan skal du investere pengene dine?
Finans

Du har trenger ikke å ha en overfylt konto eller være født med et stort investeringsfond for at du skal begynne med investering. Absolutt alle kan dra fordel av å investere penger. Du kan begynne i det små og jobbe seg relativt raskt oppover. Så lenge du er i stand til å utvikler enkle, men gode, investeringsvaner så kommer du langt. Enkelt sagt: Gode vaner gjør det enkelt å spare.

Investere - spare penger och tjene penger

Som med alle gode fremtidsrettede valg så er det mange gode grunner for at du bør investere pengene eller verdiene dine. Men, de to viktigste grunnene til å investere penger: Du sparer penger, og samtidig så tjener du penger.

Til og med de tryggeste, kjedeligste og mest solide formen for investering, nemlig sparebanken, gir en viss avkastning. I denne artikkelen, utover sparebanken, skal vi utforske ulike alternativer du kan velge for å investere pengene dine. Les videre for å lære mer om ulike valgene du har som investor.

Investere i aksjer

Aksjeinvestering fungerer er noe som kan virke litt ukjent og skremmende for de uerfarne. Men, slapp av, det er ikke så komplisert som det høres ut. Enkelt sagt: Investering i aksjer krever at du, direkte eller indirekte, kjøper aksjer i et (sikkert) aksjeselskap.

Hvis du ser på aksjemarkedet, kan du se at aksjer generelt øker i verdi. På den annen side vil du også se at aksjene faller i verdi. Ved å følge nøye vil du kunne selge aksjene dine før verdien synker.

Nøkkelen til aksjehandel er å ha kontroll på aksjekurser. Når aksjekursen stiger, tjener du en fortjeneste hvis du selger dine tidligere kjøpte aksjer. Det vil si, følg strategien om å kjøpe lavt, men selg høyt.

Mange velger å tjene penger på det som blir beskrevet som en oppgang eller økning i aksjekursene. Utbytte er en annen måte å tjene penger på aksjekjøp. Utbytte er når et aksjeselskap bestemmer seg for å dele overskuddet med sine mange aksjonærer. Før du begynner å kjøpe aksjer, bør du se etter hvilke selskaper som tilbyr de type avtaler du forventer.

Bruk gjerne tid på å sammenligne forskjellige selskaper. Selskapets nettside skal være enkel å bruke for deg, og sjekke aksjekursen. Så du trenger ikke å bekymre deg for misforståelser.

Børsnoterte fond

Børsnoterte fond (ETF-er) kombinerer styrker fra to forskjellige strategier - du får fleksibiliteten til aksjer, men også tryggheten som ligger i diversifisering av fond.

Kort sagt er de børsnoterte fondene en blanding av verdipapirer. Det kan være aksjer, obligasjoner, råvarer eller en sammensetning av disse. Denne konfigurasjonen legges etter underliggende indeks.

ETF, Exchange Traded Fund på Engelsk, blir vanligvis kalt børsnoterte fond på norsk. Dette er fordi ETF er notert på en børs på samme måte som aksjer er notert. Dette betyr at kursen på ETF endres kontinuerlig i løpet av handelsdagen, ettersom de dype enhetene kjøpes og selges direkte i markedet. Dette er i motsetning til vanlige aksjefond som ikke handles på en børs, som vanligvis bare handler en gang om dagen etter at markedene stenges.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er en investering i rentepapirer som holder en rentebindingstid lengre enn ett år. Risikoen er lav, men likevel er den høyere enn pengemarkedsfond. Avkastning er forventet å være litt høyere enn pengemarkedsfond, men samtidig en del lavere enn det aksjefond er. Obligasjonen, i obligasjonsfond, er over gitte perioder. Vanligvis med løpetid på 12 måneder til fire år.

Investerer du i obligasjonsfond så vil du ofte få et valg mellom å investere i «high yield» eller «investment grade». På disse to så er det risikoprofilen som utgjør forskjellen. «High yield» som navnet foreslår, tilsier at vi ser på en høy avkastning, men dette betyr jo også høyere risiko. «Investment grade», derimot, beskriver obligasjoner utstedt til selskap som er relativt stødige investeringer.

Noen obligasjonsfond krever kjøpsgebyr, og forvaltningsgebyr er også ikke uvanlig. Andre tar også gebyr ved salg. Gebyrene er dessverre litt uoversiktlige for deg som kjøper. I noen tilfeller kan kjøpsgebyrene legge seg opp mot 5 % for de verste, mens de rimeligere forvaltningsgebyrene ligger på beskjedne 0,1 % til 1,25 %. Et ikke uvanlig salgsgebyr er 0,5 %, dersom fondet har slike.

Aksjefond

Å investere i aksjefond kommer med høy risiko, men det kan også gi veldig høy avkastning.

Over tid viser økonomisk statistikk at aksjefond gir høyere avkastning enn bankinnskudd samt andre fondstyper. Risikoen er også høy, spesielt i løpet av korte tidsperioder. Over lengre tidsperioder utjevner bølgedalene, eller risikoen, seg.

I fond med smale investeringsunivers er risikoen aller høyest. Dette betyr at norske aksjefond, som er smale, har høyere risiko enn globale fond, som er brede. Når man sier bredt så betyr det at investeringer dekker over flere regioner samt flere bransjer. Så, over et enkelt år med aksjemarkedskrasj ser man at globale aksjefond typisk kan falle opptil 30 prosent, mens et norsk aksjefond, kan falle 40 prosent.

Velger du å investere i aksjefond kan du redusere risikoen ytterligere ved å sette inn beløp månedlig. Ved å investere i aksjefondet over spredt over tid, så unngår du å investere hele beløpet når markedet er på et visst punkt. Her bruker du tid, til å gjøre investeringen bredere.

Aksjefond er regulert av en rekke lover og forskrifter. Fondet må investere, for eksempel, minst 80% av kapitalen som forvaltes i aksjer. Vanligvis er aksjeposten nær 100%. Videre så må et aksjefond, for eksempel, investere i minimum 16 ulike aksjeselskaper. Samtidig, kan fondet ikke investere mer enn 10 prosent av fondets totale kapital i ett enkelt selskap.

Over tid så er dette en relativ trygg investering. Men, tid er nøkkelordet er. Det som investeres i aksjefond må være verdier som du er villig til å bli sittende mens kursene er lave. Verdier du kan bli avhengig av på kort sikt for forbruk må ikke investeres i aksjer.

Sparekontoer

Sparing er et enkelt og trygt alternativ for deg som ønsker å minimere muligheten for tap av sparepengene dine. Dette er nok årsaken til at det er en av de mest vanligste sparemåtene til nordmenn i dag. Faktisk, er det så vanlig at vi skiller og kraftig ut sammenlignet med andre Europeiske land.

Du bør undersøke hva andre alternativer banken har å tilby deg utover sparekontoen. Derfor bør du avtale et møte med banken for å undersøke hvilke alternativer er tilgjengelige for deg.

For de aller fleste vil sparing i en alminnelig sparekonto gi langt dårligere avkastning, enn nær sagt alle andre investeringsmetoder.

Har du likevel bestemt deg for å spare med en sparekonto, bør du absolutt sammenligne renter. Banker vil tilby forskjellige renter til kunder som ser etter langsiktig sparemetoder. Leter du etter en pålitelig bank som du kan sette pengene dine inn på en sparekonto hos, kan du sjekke ut norske banker hos NorskeAnmeldelser. Hos oss kan du lese og legge igjen anmeldelser om banker som Lunar.

Så, oppsummert, den enkleste løsningen er gjerne å sette pengene dine inn på en sparekonto. Det er en grunn til at det er så enkelt: Du taper ofte penger på det.

Investering i eiendom

En veldig sikker investering i et bolig-fokusert samfunn som Norge er eiendom. Dette er en av de sikreste investeringene du kan gjør. Her er du som regel garantert pengene tilbake med god avkastning.

Fordelen med denne investeringen er tredelt: Du sparer opp kapital, du har bruksverdi av investeringsobjektet (bolig), og du får avkastning (boliger stiger som hovedregel relativt rask i verdi).

Denne regelen gjelder nesten uten unntak. De som blir unntak på denne regelen tapte svært sjelden penger på eiendommen.Det de tapte penger på var en ugunstig finansieringsavtalene de inngikk på å kjøpe eiendommen. Dette skjedde for eksempel under boligkrakket i Norge på slutten av 1980-tallet, og i Nord Amerika, og spesielt USA i 2007-08.

Investere i eiendom for utleie

Men, det er ikke bare som bolig at eiendom er ypperlig som en investering. Mange som investerer i eiendom gjør det for å lage en passiv inntektskilde gjennom. Eiendom er ikke bare en investering i at verdien av eiendommen går opp. Den kan også gi deg verdier i form av leie.

Ikke alle er på boligmarkedet med mål om å eie kjøpe hus eller leilighet selv. Kanskje de ikke ønsker det, eller de ikke har økonomisk mulighet til det. Uansett, det er alltid et stort marked for utleiere. Med denne investeringen blir husleia hoved-avkastningen din, og verdistigningen til eiendommen blir bare en bonus. Trenger du lån for å kjøpe bolig som investering? Les deretter anmeldelser om selskaper som AXO Finans før du bestemmer deg!

Invester i kryptovaluta

Flere og flere nordmenn velger å investere verdier i kryptovalutaer, som for eksempel Bitcoin. Den store forskjellen mellom en kryptovaluta og en tradisjonell statsregulert valuta er at kryptovaluta har egenskaper som ligner mer på en vare, mens en tradisjonell valuta oppfører seg som en penge-vare.

Det vil si at kryptovalutaen sin verdi, som en vare, blir hovedsakelig fastsatt av desentralisert tilbud og etterspørsel. Mens en valuta som utstedt av en sentralbank, som kroner eller den amerikanske dollar, har egenskaper som kontrolleres politisk. Spørsmål om arbeidsledighet og inflasjon, for eksempel, kan påvirke sentralbanker til å prøve å regulere verdien til en tradisjonell valuta.

Kryptovaluta er en risikabel type investering. Her er det ikke noen stat som garanterer for verdien, og ingen aktører som arbeider for å stabilisere verdisettingen. Før du begynner å investere i kryptovaluta kan det være lurt å sette seg inn i ulike selskaper som tilbyr handel med kryptovaluta. Hos oss kan du lese anmeldelser om blant annet Bitcoin Revolution og Bitcoin Era Pro.

Kjøpe eller starte bedrift

Til sist vil vi se på den mest spennende muligheten for investeringer. Og, hva er vel tryggere enn å investere pengene i din egen ide? Du kan kjøpe bedrift og bli investor på den måten, eller du kan starte en bedrift fra bunnen av med dine egne penger.

Starte egen bedrift er en drøm mange har. Selvsagt er det vanskelig å bedømme våre egne evner nøytralt. Så, vi skal ikke gi deg informasjon om hvordan du gjør det her. Det vi kan gjøre, er å utbrodere litt om fordelene av å investere verdiene i ditt eget selskap.

Den største fordelen som et investeringsobjekt er at økonomisk så går overskuddet går rett i lommeboka. I det minste det av overskuddet som du velger å ta ut som utbytte. Her har du mye kontroll selv.

Den store nytteverdien du får av denne investeringen er frihet. Eier du selskapet så kan du jobbe med det du selv liker å jobbe med.

Og, en tredje fordel er at du bidrar til samfunnet med det verdiskapning gjennom selskapet du driver. Her kan du føle på at din investering bidrar virkelig nytte til samfunnet gjennom skapte arbeidsplasser, verdiskapning i tjenester og varer, og samfunnsnyttige skatter til fellesskapet.

Hva er den beste investeringen?

Hva som er best investeringsalternativ for akkurat deg er vanskelig å si generelt. Vi har kun tatt noen få utvalgte eksempler av investeringsmuligheter i denne artikkelen. Og, du har nok skjønt at de er mange forskjellige faktorer som påvirker hva som er den endelige og beste avgjørelsen om hva du skal gjøre med pengene dine.

Det er også umulig å spå renteøkningen i samfunnet, boligmarkedets utvikling, og særlig hvilken retning aksjemarkedet vil ta de neste årene. Til syvende og sist må du ta en helhetsvurdering ut fra alle relevante faktorer. Det vi anbefaler at du tar i bruk profesjonell hjelp hos banker og finansielle selskaper. Og, det absolutt viktigste du gjør her er at du leser grundig gjennom faktiske anmeldelser av finansielle selskaper og hvordan de hjelper sine kunder med deres investeringer.

Mer Finans