Internett og mobil i Norge. En oversikt over det norske telekom-markedet

Internett og mobil i Norge. En oversikt over det norske telekom-markedet

Telekommunikasjon i Norge er regulert og organisert av både statlige og markedsstyrte aktører. Staten regulerer konkurransen i markedet for telekom og er i tillegg inne på eiersiden i store selskap. Forbrukerne har tilbud fra flere private selskaper, men markedsplassen er dominert av store aktører.

Norges samfunn og økonomi. Akkurat som i de fleste andre post-industrielle samfunn har vi blitt helt avhengige av denne teknologien. Alt i fra jobben din til å ganske enkelt planlegge et besøk hos bestemor går gjennom en eller annen form av telekommunikasjon i dag. For å best navigere dette landskapet anbefaler vi at du fordyper deg videre i telekom anmeldelser.

I denne artikkelen, imidlertid, skal vi se litt nærmere på de elektroniske kommunikasjonstjenester, og selskapene som tilbyr dem, som er din inngangsdøra til internett og telekommunikasjon generelt: Nemlig mobiltjenester og fast bredbånd.

Mobiltjenester og mobilt bredbånd

Mobilen har blitt helt uunnværlig i hverdagen for nordmenn. Vi oppsøker sosial kontakt gjennom

den, vi finner fram i byer og på landeveien med den, vi bruker den som leksikon og datamaskin, og kommer vi i nød er det med mobilen vi får hjelp. Så avhengige av mobiltjenester er vi blitt at fylkespolitikere ikke en gang får betalt bussbilletten uten en mobiltelefon.

Denne avhengigheten stiller alle mobiloperatører i en utfordrende, men gyllen, posisjon vis-a-vis forbrukeren økonomisk.

Tjener godt på norske mobilkunder

Teleselskapene får mye kritikk fra forbrukerhold og medier om høye priser og beskjedne datapakker. Svaret de gir er typisk å vise til høye utbyggingskostnader. Dette er bare deler av sannheten. Ser vi på inntjeningen per kunde, gjør selskaper som Telenor og Telia ganske god butikk i konkurransen i markedet for telekom. Mens enorme Telenor har fått streng beskjed om å ikke kjøpe opp flere konkurrenter de siste årene, har Telia slukt opp konkurrenter som Tele2 og OneCall.

Det blir også ofte pekt på høye hastigheter i norske mobilnett som svar på høye priser. OK, det er fint at ting går kjapt, men det er lov å minne på om at det ofte går fort på veien også når det er lite trafikk å møte. To selskaper kontrollerer 90 prosent av det norske telekom-markedet. Et resultat av denne dominansen er at mobilselskapene i Norge tjener 57 prosent mer per kunde i sammenlignbare markeder som Sverige.

Så, heller enn problemer med norsk barsk geografi, kan problemet med dyre mobilkostnader ligge i at det er for mye makt hos teleselskapene?

Hvilke typer bredbånd kan jeg velge mellom?

Du har to hovedtyper bredbånd, det er fast bredbånd og mobilt bredbånd.

Fast bredbånd får du hjem til bopelen din via fiber, kabel-TV, eller kobberkabel fra det gamle telenettet vårt. Vi kommer tilbake til dette emnet litt lengre nede i artikkelen. For nå skal vi fokusere på mobilabonnement, og mobilt bredbånd.

Mobilt bredbånd

Den nyeste bredbåndsteknologien er mobilt bredbånd. Dette er en teknologi som dukket opp på midten av 2000-tallet samtidig med innføringen av tredjegenerasjons mobilnett eller 3G. Mobilt bredbånd bruker vårt eksisterende mobilnett. Mobilt bredbånd har i dag så stor kapasitet at det for mangel kan erstatte det faste bredbåndet. Det er et svært godt alternativ om du bor i en bolig der det ikke er mulig å få oppkoblet trådbundet bredbånd. Dagens mobile bredbånd, i mange deler av landet, har hastigheter opp mot 100 mbps og er dermed helt på nivå med gode trådbundne forbindelser.

Det kan være vanskelig å orientere seg i markedet med ulike aktører og tekniske begrep. For mange av oss så gir ikke betegnelsen 50 mbps noen særlig mening. Det er enklere å ta utgangspunkt i hva du skal bruke bredbåndet til. Det er dette som avgjør hva slags teknologi og leverandør du skal velge. Som en generell regel kan man si at det kan være en fordel å kjøpe et abonnement som er litt større enn du tror du kommer til å ha behov for. Om nødvendig, så er også enkelt å oppgradere et abonnement.

Mobiloperatørene og nettverk

I Norge har vi i dag rundt 20 mobiloperatører. Men, som forbruker, har du kun tre forskjellige fysiske nettverk å velge mellom. Alle operatørene tilbyr sine tjenester fordelt på tre nettverk: Telenor, Telia, og Ice.net.

Telenor har over 5000 basestasjoner rundt i Norge, dette er 2000 flere enn hva hovedkonkurrenten deres Telia Norge har. Men ikke se deg blind på disse to numrene. Det som betyr noe for deg, er hvordan er dekningen der du skal bruke telefonen.

Ice bygger nå ut Norges tredje mobilnett og har holdt på med dette siden 2016. Per i dag så kan du få god dekning fra Ice sitt nett på den østlige delen av vårt land, de andre områdene der Ice sitt eget nett ikke rekker til brukes Telia sitt nettverk. Så Ice.net oprerer i praksis me to nettverk.

Siden starten har man hatt underleverandører av mobilabonnement i Norge. Telenor har vært og er fortsatt delvis statseid, noe som medfører strenge reguleringer fra staten sitt konkurransetilsynet. Telenor har, for eksempel, ikke mulighet til å nedprioritere andre aktører som leier nett av dem. Telia kan nedprioritere for eksempel konkurrenter som Ice når de bruker deres nett. Og, det samme gjelder i tur for Ice også om andre operatører skulle flytte inn på deres nettverk.

Om du ønsker å bytte leverandør av mobiltjenester, så er de store variablene du må tenke på dekning, eget forbruk, og faktisk behov. Og, om du ønsker å bruke tjenesten for kommersielle mål, så bør du vurdere tjenester som Phonero, slike selskaper er fokusert på å tilby tjenester til bedrifter.

Slik bytter du mobilabonnement

Det er enkelt å bytte mobilabonnement. Er du utenfor bindingstid, trenger du kun å kontakte din mobiloperatør du har valgt, velge et nytt abonnement de tilbyr, også fikser mobiloperatøren resten for deg.

Husk på at mobiltelefonnummeret er ditt, og tas med når du velger ny leverandør. Fullføring av et bytte skjer normalt innen en periode på ti dager.

Vær forsiktig med abonnement som inkluderer telefon

Ofte får kunden en telefon til sterkt redusert pris ved å inngå abonnement med høy månedspris, og urimelige ringepriser. En slik avtale kan lønne seg, men pass på å kalkuler om det passer for deg. Prisen totalt blir nok høyere enn om du hadde kjøpt mobilen til full pris, og valgt et billigere abonnement.

Bredbåndsoperatørene

Bredbånd dukket opp som allemannsbegrep rundt årtusenskiftet. Da gikk de fleste av oss fra modem til faste internettforbindelser i hjemmet. I fagmiljøer var man lenge uenig om definisjonen av bredbånd. Det statlige HØYKOM-prosjektet definerte rundt den tiden bredbånd som en internettforbindelse med kapasitet på over 1 mbps. Siden den gang, forventer kunder langt raskere hastigheter enn det, så bredbånd forblir en noe løst definert merkelapp.

Det har vært en voldsom utvikling innen bredbåndsteknologi og utbygging de siste 15 årene. En undersøkelse fra tilsynsmyndigheten NKOM sommeren 2019 viste at 80% av husstander hadde tilgang til høyhastighets bredbånd. I den undersøkelsen ble høyhastighets bredbånd definert som tilkoblinger over 100 mbps. Dette gjør Norge til en av verdens mest oppkoblede nasjoner på planeten, få land kan måle seg i bredbåndsdekning.

Mange om beinet

Det er et stort antall aktører i det norske bredbåndsmarkedet. Telenor, NextGenTel, Altibox, Telio, Ice er bare noen av aktørene som tilbyr bredbånd til privatkunder. Leverandører, pris og tilgang vil variere mye med hvor du bor. Og, mange steder i landet har lokale kraftselskaper etablert egne bredbåndsselskaper.

Det ser man for eksempel med Eidsiva Nett, som leverer bredbåndstjenester i deler av Akershus, Hedmark og Oppland. På Vestlandet leverer Lyse Energi bredbånd til sine kunder. Lyse er også hovedaksjonær i det landsdekkende Altibox. De siste ti årene har det vært en rekke oppkjøp og sammenslåinger i bredbåndsmarkedet som gjør at flere av de små aktørene har forsvunnet inn i store konsern.

Slik bytter du bredbånd

Pris er det store, og egentlig de eneste, spørsmålet for norske bredbåndskunder. Kvalitetsmessig er det egentlig ikke så stor forskjell hos leverandørene man finner på markedet i dag. Nesten som med strøm, så er bredbånd bredbånd. Det som betyr noe er hvor mye du bruker, og prisen selskapene tar betalt for volumet du velger.

Med mindre du har et forunderlig sterkt forhold i å beholde en Telenor e-postadresse, så er det kun pris som gjelder her. Om du får internettet i form av Telenor fiber eller en pakkeløsning fra Lyse, så er selve bredbåndet mer eller mindre av den samme kvaliteten. Prise, og hastigheten som du velger, er det eneste som differensierer.

Flere av leverandørene, som Telia og Telenor, er såkalte totalleverandører. Dette betyr at de både leverer bredbånd, tv og telefoni gjennom den samme kabelen. Disse operatørene foretrekker at du kjøper en pakkeløsning og derfor har de priset sine produkter deretter. Som totalkunde får du gunstige priser hos kabelselskapene, men dersom du ikke ønsker å tegne TV-abonnement med tilkoblingen hos Telia og Telenor, blir det svært dyr.

Det finnes en rekke tjenester på nett som holder oversikt over hvilke nettselskaper som tilbyr den beste prisen for den beste linjekapasiteten. Mange forbrukernettstedene har jevnlige tester av om du får den hastigheten du betaler for.

Bytte av bredbånd avhenger først og fremst av at du finner alternativ til den leverandøren du har nå. Som nevnt er kabelkundene stort sett fastbundet til den aktøren som har lagt inn kabel der de bor. Sameier og borettslag inngår ofte svært økonomisk gode avtaler med bredbåndsleverandører, men dersom du av en eller annen grunn ønsker å bytte leverandør er det lite du kan gjøre. Men, om du ikke er fastlåst, les videre.

Ved et bytte av bredbåndsoperatør vil du få tilsendt, enten til butikk eller din adresse, et nytt modem fra din nye leverandøren. Du må huske på og sende det gamle tilbake til den forrige operatøren. Vanligvis tar de seg veldig godt betalt for å erstatte disse om du ikke returnerer dem. I motsetning til hvordan regelverket er ved bytte av strømleverandør eller mobiltelefon-abonnement, vil ikke den nye operatøren si opp det gamle abonnementet for deg. Dette må du ta å ordne selv.

Grunnen til at operatørene ikke sier opp den gamle avtalen for deg er at det ikke er noe i veien for å ha to ulike operatører i samme bolig. Dette er ikke mulig på en mobiltelefon eller for en strømleverandører. Modem-teknologien, derimot, virker slik at du kan ha flere modem kjørende samtidig på den samme kabelen.

Operatørene vil normalt sett ha en oppsigelsestid. Vanligvis gjelder dene gjerne ut påfølgende måned. For deg så betyr det at om du sier opp abonnementet i begynnelsen av måneden, så vil du måtte betale abonnement ut hele neste måned også.

Abonnement med et nytt selskap kan du praktisk talt tegne på dagen I overgangsperioden velger du om du vil bruke den gamle eller nye operatøren. Det mest hensiktsmessige er likevel å starte et nytt abonnement på slutten av oppsigelsestiden d9j, på den måten slipper du å betale for den samme tjenesten to ganger. Det er også mulig å inngå en avtale med den nye operatøren at abonnementet skal tre i kraft på et fastsatt senere tidspunkt. Da vil du få tilsendt utstyret i posten, men det vil ikke fungerer før fra den dagen du selv har bestemt.

Mer