Hva dekker bilforsikringen egentlig?

Hva dekker bilforsikringen egentlig?

Det er lett å gå seg vill i alle når man skal finne ut hva som dekkes av forskjellige typer bilforsikringer. Det er for sent å utdanne seg om dette etter at ulykken har hendt, så det er viktig at du er klar over hva du kan forvente er dekket av din bilforsikring. Om du leser resten av denne artikkelen, vil du umiddelbart kunne forstå bedre hvor mye som faktisk er dekket hvis noe skulle skje.

Mange er uvitende om at de enten betaler for mye for bilforsikringen, eller at de ikke bruker den godt nok, og det er egentlig ikke så rart. Det er ikke alltid lett å vite hva som faktisk lønner seg for bilen din, eller hva som lønner seg med å melde skade om. Her er det mye research å gjøre, start gjerne med våre kundeanmeldelser. En bilforsikring dekker mange elementer, og jo bredere dekningen din er, jo dyrere blir forsikringen. Men hva består egentlig en bilforsikring av?

Så hva dekker egentlig de forskjellige bilforsikringene?

Først og fremst må vi ta en titt på de store kategoriene eller produkttypene som finnes. De tre første er:

  • Ansvar
  • forsikring
  • Delkasko Kaskoforsikring

Dette er alternativene som de fleste er kjent med fra før. I tillegg er det en mer omfattende type bilforsikring mange forsikringsselskaper tilbyr som går under navn som "superforsikring", "kasko pluss" og lignende. Sistnevnte er et alternativ for deg som ønsker å få mest mulig dekning.

Alle fire hovedtyper har et ulike omfang, og derfor også ganske forskjellige prisnivåer. Men, hoved forskjellen her er ansvarsforsikring mot de mer dekkende forsikringene. Ansvarsforsikring dekker kun det lovlige minimum. Her i denne artikkelen, derimot, skal vi heller se på hva bilforsikringer dekker utover dette absolutte minimumsnivået,

De følgende områdene er dekket i varierende grad av delkasko og kasko: Som kunde er det viktig at du ser etter nøyaktig hvor mye som dekkes. Ansvarsforsikring, som nevnt, dekker derimot svært lite av det som er oppført nedenfor her.

Rettslig erstatningsansvar

Ansvar for personskade ved trafikkuhell: Dette er lovpålagt å være på 10 millioner kroner. Kan variere med forsikringsselskap.

Ansvar for skade på eiendom; Dette er lovpålagt å være 2 millioner kroner.

Rettshjelpsforsikring

Dekker utgifter for juridisk bistand til eieren av et motorkjøretøy som er i en tvist. Standarden er 100 000 kroner, med egenandel på 4000 kroner og 20 prosent av det som går utover ovennevnte beløp.

Sjåfør og passasjerulykker

Ulykkesforsikring utbetales dersom en ulykke inntreffer i forbindelse med bilkjøring. Altså, kjøretøyet må være involvert i ulykken, Dette er dekning med som varierer med den enkelte forsikringsavtalen.

Ved dødsfall: Her variere beløpene, men ligger som oftest i området 100.000 til 200.000 kroner.

Ved uførhet: Uførhet er i området 200 000 til 500 000 kroner.

Barneuførhet: Funksjonshemming ligger i området 200 000 til 1 million kroner.

Tyveri eller innbrudd

Delkaskoer og kaskoer dekker tyveri, og skader i forbindelse med tyveri. Rent hærverk dekkes imidlertid svært sjeldent. Delvis skrog dekker også tyveri og innbrudd i bilen. Denne dekningen gjelder ikke bare det som blir stjålet. Den inkluderer skader som oppstår som et resultat av denne typen kriminelle handlinger. De som er i utsatte områder kan ha stor nytte av å spandere på seg delkasko i stedet for ansvarsforsikring, selv om man kjører rundt i et vrak av en bil. Når innbruddsfaren er stor, er det viktig å sikre seg økonomisk.

Brann og naturskader

Bilforsikringer dekker reparasjon avbilen din ved eksplosjon, brann eller lynnedslag. Dekker også skader ved flom, storm, skred eller jordskjelv.

Glass og glasskader

Maksimal dekning for reparasjoner uten egenandel. Dekningen er i området 500 til 1000 kroner uten å måtte betale egenandel. Egenandel av skifte av glass. Nesten alle har en egenandel på 2000 kroner. Sprut og skader på vinduene dekkes også av en delkasko. Dette er irriterende problemer at det er velkommen å bli dekket av bilforsikring. I tillegg dekkes skader som følge av brann, lyn eller eksplosjoner. Det er med andre ord mye å hente på å ta steget fra ansvarsforsikring til kasko eller delkasko.

Veihjelp

Veihjelp er nesten alltid også inkludert i denne typen bilforsikring. Mens delkasko er ofte bare dekkende for veihjelp i Norge eller Norden, så er det ofte at kasko gjelder hele Europa.

Denne typen forsikringer har mange fordeler, og er veldig populær blant norske sjåfører.
Det viktigste er selvfølgelig at det dekker skader på din egen bil i ulykkessituasjoner.

Fast tilbehør, -utstyr og bagasje

Utover interiør som er originale deler fra fabrikken så dekker bilforsikringen ofte tilbehør som er fast i bilen. Beløpet som skal refunderes ligger i området 10.000 til 50.000 kroner.

Konklusjon, hvor mye dekning skal du velge?

Er det behov for kasko på bilen din, eller er det delkasko tilstrekkelig? Verdien på bilen og størrelsen på bonusen din er viktige faktorer i vurderingen. Har du dyrt tilbehør i bilen som krever spesiell forsikring? Hvor langt kjører du på et år? Husk at kompensasjonsutbetalingen blir redusert hvis skaden oppstår etter at kjørelengden er overskredet. Har bilen sikkerhetsutstyr som reduserer forsikringspremien? Skal dette muligens monteres? Har du krav på leiebil hvis ulykken skulle inntreffe? Hvilke egenandeler og bonusordninger er det i de forskjellige selskapene?

Vi kan nok ikke gi deg et klart svar på disse spørsmålene. For å finne riktig forsikring, er det viktig at du gjør din egen research. Det første steget er å samle inn din egen informasjon, og så er det bare til å begynne å gå gjennom tilbudene du får.

Mer