NorskeAnmeldelser

  Skriv din egen anmeldelse

  Finn selskapet du vil skrive en anmeldelse av:

  Skriv en anmeldelse

  Opplevelser, meninger og anmeldelser av kunder for kunder
  Som kunde har du med en utrolig mengde forskjellige selskaper å gjøre for å gi deg dine daglige behov. Vi bruker strømleverandører, forsikringsselskaper, (nett)butikker og mye mer hver dag. Aller viktigst finnes det mange slike selskaper vi ikke har noen erfaring med, men de spiller likevel en viktig rolle når det gjelder å spare penger, bedre kundeservice eller rett og slett fordi du trenger dem. Det å holde seg uvitende er ikke lurt, siden det finnes mange historier som beviser at dette kan føre til mye elendighet. Derfor spiller opplevelser en viktig rolle i avgjørelsen om å (ikke) velge et bestemt selskap.

  Hvorfor spiller opplevelser en viktig rolle i valget mitt?
  Vi ønsker ofte nye selskaper velkommen i dagliglivene våre. Du kan komme i kontakt med et nytt selskap ved å kjøpe noe enkelt som matvarer eller noe større som en ny vaskemaskin. Selvsagt vil du ønske å vite at du får god hjelp og ikke må betale mer enn nødvendig. Opplevelser fra andre kunder kan hjelpe deg med dette! Ved å høre om opplevelsene til andre kunder kan du få bedre innsikt i selskapet, slik at du ikke får noen stygge overraskelser.

  Del opplevelsene dine med andre
  For å beskytte andre kunder mot forferdelige shoppingopplevelser er det viktig at sannheten om et selskaps styrker og svakheter blir kjent. Du som kunde kan spille en viktig rolle i dette. Skriv ned opplevelsene, omtalene og meningene dine og del dem med andre kunder for å la dem få vite hva de har med å gjøre. Beskytt hverandre fra dårlige selskaper og lovpris selskapene som fortjener det. Slik vet vi alle hva vi kan forvente!